De Combinatie

In het kader van de transitie in het sociale domein zijn wij door 14 zorgaanbieders in de regio en stad Nijmegen gevraagd een besturingsconcept te ontwerpen om hun beoogde samenwerking in de Ambulante Wijkteams te kunnen managen. De wijze waarop de onderlinge afstemming van diensten voor cliënten plaatsvindt moest midden 2014 uitgedacht worden. Daarnaast moest een afstemming van inzet en resultaat over de wijkteams heen worden ontworpen en ingeregeld. Tenslotte moest op stuurgroep niveau een strategisch overleg onderling en met de gemeenten worden ingericht om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bespreken.

Het resultaat? Het besturingsconcept met drie niveaus: infrastructuur/ operationele afstemming / uitvoering in de wijk is geïmplementeerd. De partners hebben gezamenlijk ingeschreven op de aanbesteding van de 7 betrokken gemeenten. Middels workshops hebben we gemeenschappelijke taal gevormd om de verschillende zorgactiviteiten te kunnen delen.

De gekozen wijze van samenwerken is consequent doorgevoerd. In deze fase combineren de partners hun activiteiten in de wijk. In een volgende fase kunnen zorgactiviteiten met elkaar in verbinding worden gebracht en wellicht geïntegreerd. 

Het artikel over deze casus is geschreven voor het vakblad Management en Consulting.

Klik hier om het artikel te downloaden.