De secretaris als leider van de energietransitie?

Steeds meer gemeenten krijgen haast met het uitvoeren van de energietransitie. In de media, de politiek en bij de koffieautomaat is er veel aandacht voor de ambities in het Klimaatakkoord om voor 2030 1,5 miljoen gebouwen te verduurzamen. In bestuurlijke kringen wordt veel gesproken over de Regionale Energie Strategieën (RES’en) en de transitievisie warmte. Inwoners vragen zich ondertussen ongeduldig of angstig af wanneer hun woning van het aardgas af gaat, wat er gaat gebeuren met hun huis of straat en wat het ze gaat kosten.

Dit artikel gaat over de rol van de secretaris in deze transitie. Om de clou maar meteen te verklappen: wat die rol is hangt af van de context. Als je de transitie ziet als een mono-disciplinair ruimtelijk vraagstuk met weinig politieke prioriteit is er weinig reden om je er als secretaris diepgaand mee te bemoeien. Dat is natuurlijk anders wanneer de energietransitie tot de topprioriteiten van het college behoord en wordt gezien als een drager voor stadsvernieuwing.

Om secretarissen te helpen bij deze afweging benaderen we de energietransitie in dit artikel vanuit vijf perspectieven.

Download ons artikel dat in het VGS Magazine is verschenen>>

artikelVGS

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens