Ketens en netwerken

Samenwerken is de belangrijkste competentie voor bedrijven en overheden voor de toekomst. Of het nu gaat om het versterken van de regionale economie, het verbeteren van dienstverlening, het realiseren van transities in zorg, arbeid en jeugd, of het versnellen van innovaties. Dit type uitdagingen is alleen op te lossen door met andere partijen samen te werken in ketens, netwerken of clusters. Het verbeterpotentieel voor organisaties is enorm als er samen gewerkt wordt.

 
samenwerkingsverbanden

In onze visie en aanpak staan 3 elementen centraal:
  
1. Het benoemen van een gezamenlijke ambitie die partijen niet alleen kunnen waarmaken. Dit is wat de samenwerking bindt.
2. Het kiezen van de juiste partijen voor het juiste moment: de partijen die nodig zijn om de gezamenlijke ambitie te realiseren. Dat is veranderlijk; het kan zinvol zijn om nieuwe partijen toe te voegen en/of afscheid te nemen van bestaande partners.
3. Het organiseren en vormgeven van de samenwerking op een manier die bij de ambitie, de uitdaging en de partijen past.

Het maakt daarbij niet uit of u zich oriënteert op samenwerking of in een bestaande samenwerking actief bent. Het samenwerken in ketens, netwerken of clusters vraagt om:

  • het goed doorgronden van de context
  • een goede domeinafbakening,
  • het ontwikkelen van een droom,
  • het stellen van doelen,
  • het delen van dilemma’s

Lees meer over onze visie op Ketens & netwerken >>

'Het vermogen van bedrijven en organisaties om samen te werken in ketens en netwerken is de belangrijkste competentie om te overleven.'