26 mei: Dialoogtafel- Rijnlands denken voor balans in leef- en systeemwereld

Op papier staan vaak mooie ambities verwoord, bijvoorbeeld om te werken vanuit de klant|, patiënt, cliënt, de professional én vanuit (regionale) samenwerking. Maar hoe breng je de systeemwereld van boven en de leefwereld nu echt bij elkaar? Wat vraagt dat van bestuurders, toezichthouders en de netwerken?

13 maart 2023

  
Al eerder hebben wij over dit onderwerp een dialoogtafel georganiseerd waarin we door middel van diverse praktijkvoorbeelden in gesprek zijn gegaan. Wij merkten dat er behoefte was aan een verdiepende sessie en organiseren nu op 26 mei een nieuwe interactieve dialoogtafel voor en met bestuurders en toezichthouders.

De 3 V's
Vanuit een Rijnlands perspectief willen we verdiepend inzicht bieden in de strategie van samenwerken door balans in onze leef- en systeemwereld. Daarbij gaan we het hebben over het inzetten van de 3 V’s (Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen) in ketens en netwerken, de bijdrage van waardevol leiderschap daarin en wat het van de interne organisatie vraagt om goed te kunnen samenwerken met anderen. Het belooft een interactieve  sessie te worden waarin we de koppeling maken van theorie, modellen en praktijkvoorbeelden met uw eigen praktijk.

Praktisch
Datum: 26 mei 2023
Tijd: 9.00- 11.30uur
Plaats: Utrecht , Orteliuslaan 1000
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Doelgroep: bestuurders, directies/management en toezichthouders

Graag ontmoeten wij u aan deze dialoogtafel van Rieken & Oomen | Rijnconsult over dit onderwerp.

Aanmelden dialoogtafel