30 juni - Webinar Netwerk Leiderschap

Het komt steeds vaker voor dat organisaties met elkaar samenwerken. Dit gebeurt in ketens, netwerken of sectoren/clusters en ook tussen overheid en bedrijfsleven of in triple-helix samenwerkingen (overheid, wetenschap en bedrijfsleven). Deze vormen van samenwerking kennen elk hun eigen dynamiek en ontwikkelproces onder andere veroorzaakt doordat diverse organisatieculturen en uiteenlopende belangen elkaar aan ‘de tafel’ treffen in een context van gelijkwaardigheid.

Gedeeld of lateraal leiderschap; hoe werkt dat?

De ‘traditionele’ verdeling van macht, zeggenschap en sturing is doorgaans niet van toepassing. En dat vraagt veel van onder andere het leiderschap in de samenwerking. Deze heeft veelal de vorm van gedeeld of lateraal leiderschap, maar wat is dat eigenlijk? En hoe werkt dat? Welke houding en gedrag bevorderen en remmen samen leiden van samenwerking? Wat betekent gedeeld leiderschap richting alle andere mensen die betrokken zijn bij de samenwerking? Zou je kunnen spreken van één stijl van leiden bij de hier bedoelde vormen van samenwerken? Of moeten leiders zich afstemmen op het ontwikkelproces dat de samenwerking doormaakt.

Inhoud seminar

In het seminar ‘netwerk leiderschap’ gaan we in op mogelijke antwoorden op de hier gestelde vragen en de vragen van de deelnemers aan dit seminar. De sprekers en de deelnemers zullen elkaar vanuit hun visie en ervaring een boeiend gesprek voeren over inzichten en succesfactoren, wat werkt wel en wat niet. 

Sprekers

sprekers netwerkleiderschap

Ernst Jan Reitsma
Met meer dan 30 jaar aan kennis en ervaring op het gebied van mensontwikkeling, gaat adviseur Ernst-Jan Reitsma dieper in op talentontwikleling en krachtenbundeling. Zowel als HR manager en als ontwikkelaar/ adviseur  heef hij met honderden talenten in organisaties gewerkt aan hun eigen ontwikkeling en/ of aan de ontwikkeling van de en ook binnen een netwerk. Middels het succesvolle Rijnconsult model waarbij gebruik gemaakt wordt van HBDI- model, gaat Ernst-Jan dieper in op hoe we met verschillende menstypes tot een krachtige samenwerking kunnen komen.  

Marjon van de Mortel
Marjon is bestuurder bij zorginstelling Land van Horne. Deze organisatie biedt thuiszorg, (woon)​zorgcentra, behandeling en revalidatie. Marjon zal vanuit haar ervaring in de praktijk belichten hoe netwerkleiderschap in een dergelijk speelveld zich ontwikkelt. Wat werkt nou wel en wat werkt niet? 

Programma

Het seminar zal plaatsvinden van 16.00- 17.00uur en heeft de volgende programma-onderdelen:

  • Welkom en introductie
  • Inleiding op het thema en bespreken met welke vragen we het seminar vormgeven
  • Inleiding door Marjon van de Mortel, RvT Levanto Groep
  • Pauze
  • Theorie ‘Netwerkleiders staan er gekleurd op’ - uitleg Rijnconsult model ahv HBDI
  • Vragen deelnemers beantwoorden - Eerst in trio's, dan plenair
  • Afronding

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor managers, bestuurders en professionals (zakelijk en ambtelijk) die betrokken zijn in samenwerkingen met derden. Na aanmelding, sturen wij je de link van de online meeting. Wij verheugen ons erop je te ontmoeten tijdens ons webinar op 30 juni 2021! 

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit webinar. Houd onze site in te gaten voor meer webinars.