Congres Vrouwelijke leiders in zorg en sociaal domein

Op 21 november zijn alle vrouwelijke leiders in de zorg en het sociaal domein van harte welkom op het congres met als thema: buiten de lijntjes kleuren.

Vooruitgang wordt vooral geboekt als je buiten de kaders durft te treden. Het 8e congres voor Vrouwelijke Leiders in de Zorg en het Sociaal Domein, wil je prikkelen en inspireren om grenzen te verleggen. Rijnconsult verzorgt als specialist op het gebied van creëren, leiderschap en governance van netwerken, deze dag twee workshops. Gaat u samen met ons een nieuw speelveld voor uw netwerk ontwikkelen? Of tijdens een ronde tafelgesprek sparren over hoe de governance van zo'n netwerk eruit moet komen te zien?  Wij nodigen u graag uit om onze twee workshops deze dag bij te wonen zodat u vol nieuwe ideeën en praktische handvatten weer in uw eigen organisatie aan de slag kunt. En tijdens de workshop ontvangt u zelfs een compleet uitgewerkte dialoogmap van uw eigen casus.

Sprekers Rijnconsult

Workshop: Samen een nieuw speelveld ontwikkelen

Het vermogen van organisaties om samen te werken in ketens en netwerken is steeds belangrijker om blijvend een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Netwerkorganisaties zijn erop gericht om deze bijdrage samen effectiever, efficiënter en vooral ook met meer innovatievermogen te realiseren. In deze workshop gaan we in op het creëren van een netwerk: een nieuw speelveld. We schetsen kort een theoretisch kader over soorten netwerken, belangrijke randvoorwaarden, structuur van de samenwerking en groeifasen in het steeds verder ontwikkelen van een netwerk. We zullen ons verhaal inkleuren met voorbeelden uit de zorgsector, het sociaal domein en waar deze samenkomen. Elke deelnemer van deze workshop krijgt een kleurige dialoogmap. Deze worden in groepjes gevuld met een aantal ingebrachte casussen. Wanneer niet alle casussen behandeld kunnen worden, bieden wij aan om deze na het congres als nog uit te werken.

Ronde tafel: Ander speelveld, andere spelregels, andere spelers?

Samenwerken in netwerken komt steeds meer voor. Hoe ziet de governance van zo’n netwerk er eigenlijk uit als je met meerdere organisaties in een netwerk zit? Wat betekent het werken in een netwerk voor de besturing daarvan? Wat betekent samenwerken in een netwerk voor de rol van bestuurders en Raden van Toezicht? Schuif aan om samen met andere bestuurders en Raden van Toezicht uit zowel de zorg als het sociale domein ervaringen uit te wisselen over dit onderwerp. Na een korte theoretische inleiding proberen we samen antwoorden te vinden op vragen zoals waarom staat het samenwerken in netwerken zo in de belangstelling, wat betekent dit voor de samenwerking tussen de zorg en de gemeentelijke wereld en welke dilemma’s en mogelijke oplossingen zijn er? Wij zorgen voor voorbeelden van samenwerkingsverbanden uit zowel de zorgsector als het sociale domein waarover menig bestuurder het hoofd breekt!

Kortom: een congres dat je niet mag missen! P.S. Ken je kleurrijke vrouwen voor wie dit congres ook interessant is? Stuur dan deze uitnodiging door. Alle vrouwelijke leiders uit de zorg en het sociale domein zijn welkom.  

Praktische informatie

21 november 2019 | 13.45 - 20.30 uur 
Achmea Congrescentrum Zeist

Laat u ons weten of we u mogen verwelkomen? Wij verheugen ons erop u te ontmoeten tijdens deze inspirerende middag.

Graag tot ziens op 21 november!

bannen congres21nov