Post academische leergang: start januari 2020

Net zoals hun omgeving zijn gemeentelijke organisaties in beweging. Door de toenemende dynamiek in de omgeving lijkt het erop dat gemeentelijke organisaties steeds complexer worden. Waar 50 jaar geleden gemeenten nog langs dezelfde inrichtingsprincipes waren georganiseerd, zien we nu een grote variëteit aan organisatiemodellen, gecombineerd met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbestedingen aan (semi-)private partijen. De complexiteit neemt daarmee toe, in strategie, inrichting en sturing. Dat vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers.

De leergang; januari 2020

De post-academische leergang Eenvoudig Organiseren van Gemeenten wordt georganiseerd door de Radboud Management Academy in samenwerking met de adviseurs van Rijnconsult. In januari 2020 zal het programma starten. In deze leergang staan de strategie en inrichting van de gemeentelijke organisatie centraal in de context van de netwerken waarin de gemeente acteert. Die strategie en inrichting worden beschouwd vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief. Kort gezegd betekent dit dat:
• structuren en systemen uiteindelijk dienend zijn aan de waarde die een organisatie toevoegt aan het leven van haar burgers, bestuur en medewerkers;
• wordt gestreefd naar eenvoud in plaats van naar complexiteit.

Meer informatie? Klik hier

Of download hier de brochure