Symposium over Rijnlands Organiseren

Vakmensen doen er weer toe: de hoogste tijd voor Rijnlands organiseren!

Net als ander industrieel erfgoed, zijn sommige organisaties het waard om te worden herontwikkeld. Begin dan met een heldere keuze voor Rijnlands organiseren. Rijnlands staat voor het ondersteunen en faciliteren van de voorhoede. Vanuit verbinding en het vertrouwen in vakmanschap, want de professional werkt in de realiteit en weet wat er nodig is om het werk goed te doen en heeft ruimte nodig om zelf afwegingen te maken. Maar hoe vorm je eigenaarschap en wat is er nodig aan cultuur- en gedragsverandering?

We nodigen je graag uit om met elkaar dit thema verder uit te diepen op 20 januari. Dat doen we op de prachtige locatie van de Prodentfabriek in Amersfoort.

Programma

08.00 – 09.00                   Inloopontbijt

09.00 – 09.15                   Welkom en introductie

09.15 – 10.00                   Inleiding Rijnlands Organiseren door Jaap Peters

10.00 – 10.20                   Pauze

10.20 – 11.20                   Workshops

11.30 – 12.30                   Gezamenlijke afronding

12.30 – 14.00                   Lunch en rondleiding over het Geofort
 

Inleiding door Jaap Peters

Op het symposium neemt Jaap Peters, auteur van vele boeken zoals Het Rijnlandboekje en Intensieve menshouderij, ons mee in het Rijnlands gedachtengoed. Daarna heb je de keuze uit een aantal workshops waarin we laten zien wat nodig is om cultuur- en gedragskenmerken als eigenaarschap en zelfsturing beter verankerd te krijgen.

Workshop A


Workshop A - Hoe bestuur (systeemwereld) en organisatie (leefwereld) elkaar kunnen versterken
‘Gluren bij de buren’. Een workshop/ eerste dialoogtafel voor en met bestuurders en toezichthouders die zich willen verdiepen én ervaringen willen delen in het anders organiseren om de uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Onder het motto ‘als we doen wat we altijd gedaan hebben, zal er nooit echt iets veranderen'. Op papier staan vaak mooie ambities verwoord, bijvoorbeeld om te werken vanuit de klant|, patiënt, cliënt, de professional én vanuit (regionale) samenwerking. Maar hoe breng je de systeemwereld van boven en de leefwereld nu echt bij elkaar?  Maar ook, wat vraagt dat van bestuurders, toezichthouders en de netwerken? Ondertussen zijn er genoeg inspirerende voorbeelden van bestuurders, toezichthouders en natuurlijk zij die in de praktijk staan, om van te leren. Voor welke uitdagingen stonden zij, wat zijn hun ervaringen en wat is de kern van hun aanpak? Graag ontmoeten wij jou aan deze eerste dialoogtafel van Rieken & Oomen | Rijnconsult met betrekking tot dit onderwerp.

workshop A

Workshop B - Rijnlands organiseren in gemeenten.
Gemeenten zijn op allerlei manieren op zoek naar een wendbare organisatie die aansluit bij de dynamiek in de buitenwereld. Écht duurzaam en wendbaar is Rijnlands organiseren. Hierbij staan de vakmensen in de uitvoering centraal en is de organisatie gekanteld zodat deze ten dienste staat van de buitenwereld. Rijnlands in woord en daad dus. Maar hoe ga je daarbij om met wezenlijke kenmerken van een gemeente zoals het politieke primaat en ‘spel’, de integrale vraagstukken, de verschillende schaalniveaus en rollen waarop de gemeente moet acteren? De leefwereld van de gemeente is heel divers en niet altijd direct grijpbaar. Hoe kun je toch vandaag beginnen met het creëren van een Rijnlandse, wendbare organisatie? Niet direct groots en meeslepend, maar kleine stappen zetten in de goede richting? We willen in deze workshop een poging wagen om voorbij te gaan aan gemeenplaatsen over zowel de Rijnlandse filosofie als gemeentelijke wetmatigheden en tot een maatwerk-dialoog te komen waarbij we natuurlijk de praktijk van de deelnemers betrekken.

Workshop B

Workshop C - Duurzaamheid realiseren door Rijnlands te organiseren – van ambitie naar resultaat
De essentie van Rijnlands organiseren is dat de organisatie ten dienste staat van de mensen die het échte werk doen en daarmee uitvoering geven aan de bedoeling van de organisatie. Hoe realiseer je zo’n transitie, de hark voorbij? En hoe draagt dit bij tot het realiseren van je duurzaamheids-doelstellingen? Hoe maak je aanspraak op ieders vakmanschap én verbind je de vakmensen met de collectieve ambitie waarvan zij zelf deel uitmaken? Hoe vergroot je de mogelijkheid om het thrive pad te doorlopen, met duurzame resultaten voor de leefwereld tot gevolg? Aan de hand van (je eigen) praktijkvoorbeelden gaan we met je in gesprek wat de eerste stappen kunnen zijn om jouw duurzaamheidsambitie waar te maken. Waar begin je, met wie en hoe maak je verbindingen, wordt in deze workshop duidelijk.

Workshop C

Workshop D - Zorg en wonen, Rijnlands co-creëren en leiderschap in de praktijk  
Het beter samenwerken binnen wonen en zorg levert een stevig maatschappelijk rendement op. Waar de beleidsnota’s acht jaar geleden nog een strikte scheiding tussen wonen en zorg aan brachten, lezen we in steeds weer over het belang van toenadering. Het is nu aan de praktijk van woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten om te co-creëren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Handen uit de mouwen en over de eigen muren heen stappen. We gaan met u in aan de hand van (uw eigen) praktijkvoorbeelden in gesprek over wat dit vraagt van (persoonlijk) leiderschap. En wat het oplevert om over grenzen heen te stappen, hoe samen succesvol co-creëren er uitziet en wat het oplevert.

workshop D


Het event is gericht op directie, bestuurders en managers. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan hebben relaties van Rijnconsult en DeLimes voorrang. 

We verheugen ons erop je te ontmoeten op 20 januari. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden event

DeLimes
Jaap Peters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur

Afbeelding
Ernst Jan Reitsma
Ernst Jan Reitsma