Uitnodiging 28 juni - Gebiedsgericht werken


Veel gemeenten zijn op zoek naar hoe gebiedsgericht werken vorm te geven en lopen aan tegen een aantal bestuurlijk-ambtelijke, organisatiekundige en samenwerkingsvraagstukken.
 
Op woensdag 28 juni organiseren algemeen directeur Boris Gooskens en senior adviseur Bert Berghuis bij ons op kantoor in Utrecht een kleinschalige themabijeenkomst voor gemeenten over dit onderwerp.

De middag start met inloop om 14.00 uur en afsluitende borrel vanaf 16.30 uur. We verzorgen zelf een inleiding over dit thema, hebben een gastspreker uit Alphen a/d Rijn en gaan met elkaar in gesprek. Doelgroep van deze themabijeenkomst is directeuren en hoger management van middelgrote tot grote gemeenten. Mocht je interesse hebben in dit onderwerp, meld je dan aan via onderstaande button.

 

Aanmelden bijeenkomst 28 juni

We behouden het recht voor om een selectie te maken van de deelnemers gezien de kleinschalige opzet en doelgroep voor het gesprek.