Onderzoek Integrale toegang sociaal domein

De decentralisatie van een groot deel van de (jeugd)zorg en werk- en inkomenstaken naar gemeenten heeft alweer bijna vier jaar geleden plaatsgevonden. In eerste instantie was de focus logischerwijs gericht op het daarvoor inrichten van de ambtelijke organisatie en het zo goed mogelijk overnemen van de gedecentraliseerde taken. De transitie is inmiddels gerealiseerd, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken moet nog verder groeien. Van gemeenten, zorgverleners, jeugdzorginstelling, welzijnspartijen en partijen in het participatietraject vraagt dit om een serieuze verandering. Anders denken, anders doen en anders positioneren. In onze adviespraktijk worden we steeds meer gevraagd partijen daarbij te begeleiden en ondersteunen. Wij zien ook dat gemeenten en betrokken partijen vaak dezelfde uitdagingen hebben, maar voor verschillende oplossingen kiezen. Naar het waarom zijn wij nieuwsgierig en ook naar de effectiviteit daarvan. In 2019 gaat Rijnconsult met een groot aantal gemeenten en andere betrokken partijen in gesprek om antwoord te krijgen op deze en andere vragen. De uitkomsten vertalen wij naar concrete handvatten waarmee succesvol vervolgstappen gezet kunnen worden in de samenwerking, professionalisering en effectiviteit.

Geïnteresseerd om aan dit onderzoek deel te nemen en de concrete handvatten te ontvangen? Neem dan contact op met Ingrid de Jong Ingrid.deJong@rijnconsult.nl

Specialisten

Afbeelding
Ingrid de Jong
Ingrid de Jong