Tijd voor een nieuwe tijd

De laatste jaren volgt de ene crisis de andere op en is het vertrouwen in politiek, economie en een duurzame toekomst wankel. Traditionele benaderingen om tot een vorm van stabiliteit en beheersbaarheid te komen, werken steeds minder of zelfs niet meer. Dat zien we op mondiaal, nationaal en regionaal niveau. Oplossingen dienen zich nog niet zo gemakkelijk aan. Toch zien we om ons heen tekenen en duiding van een nieuwe tijd en van benaderingen en oplossingen die wel werken. In dit artikel beschrijven we de transformatie die we momenteel doormaken op basis van vijf bewegingen en verkennen we succesfactoren om de transformatie te versnellen. We sluiten af met een selectie van opgaven voor bedrijven en organisaties.


Vijf bewegingen die transformatie markeren

De vijf bewegingen die de mondiale transformatie markeren zijn een door ons gekozen indeling, die behulpzaam is om tot ordening te komen. Wij kiezen voor het woord beweging omdat het niet gaat om een plotselinge verandering, maar om thema’s die steeds manifester worden en grotere invloed krijgen, juist omdat ze elkaar onderling versterken.

transformatie bewegingen

Succesfactoren om de transformatie te versnellen

De vijf bewegingen op zich zijn te groot, te omvangrijk en te divers in hun verschijningsvormen in de dagelijkse praktijk. Daar is moeilijk op te reageren. Wel is het mogelijk om keuzes, activiteiten, opvattingen en gedrag te benoemen die beter passen bij de uitdagingen die de bewegingen met zich meebrengen om daarmee tot grotere effectiviteit te komen. Dit zijn de succesfactoren om de transformatie te omarmen en daarmee te versnellen. Ardon (2015) wijst in dit kader op het belang van breken met oude patronen. In de tabel vindt u een aantal succesfactoren om de transformatie te versnellen.

Nieuwe relaties: dé uitdaging voor de 21e eeuw  

Van vijf bewegingen naar een lijst aan succesfactoren in keuzes, acties, opvattingen en gedrag om de transformatie te versnellen. Kan dat niet eenvoudiger? Ja, dat kan, maar daarmee komt de oplossing niet meteen dichterbij. In essentie gaat het om ‘anders denken over en invullen van relaties’. Het basisprincipe: vanuit het aangaan van echte relaties ontstaat meerwaarde, waarbij het lange termijn perspectief altijd zal prevaleren boven de korte termijn winst, met zorg voor de wijze waarop deze meerwaarde ontstaat. Aardig is dat deze gedachte ook de drijvende gedachte is achter de onlangs opgerichte goededoelenstichting van Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad (2016).

Opgaven

Als we het voorgaande vertalen naar de opgaven waar organisaties voor staan dan zijn deze op z’n minst divers. Hieronder een eerste illustratie waarbij de vijf bewegingen, het bouwen van (nieuwe) relaties en de genoemde succesfactoren hand-inhand gaan. Lees het volledige artikel om de 5 bewegingen, succesfactoren en de opgaven voor organisaties te lezen. 

Unieke kans 

Voor het eerst in de geschiedenis hebben we de mogelijkheid tot ontwikkeling zonder dat dit ten koste gaat van mens of milieu. Mits goed en stevig omarmd kunnen de vijf bewegingen daadwerkelijk tot een transformatie leiden. De moeite waard om hard mee aan de slag te gaan. Kenmerkend hierbij is dat dit niet van bovenaf gestuurd wordt, maar gewoon in praktijk gebracht wordt. En niet als één grote verandering, want dat is juist de essentie: het gaat stap-voor-stap, organisch, in onderlinge balans, op zodanige manier dat iedereen, vanuit zijn eigen perspectief, waarderijker wordt.

>> Download artikel Tijd voor een nieuwe tijd

Specialisten

Afbeelding
Henk Folkerts
Henk Folkerts