Alleen door standaardisatie kan een professional excelleren

Lean management, business process redesign, kwaliteitsmanagement en nog meer van die managementtermen: een professional kan er zo maar naar van worden. Dat soort concepten beknotten toch immers de vrije ruimte van de professional, die zich moet gaan houden aan vastgelegde processen, formats, checklists en andere ongein? Het wordt zo vast efficiënter, maar er niet leuker op. Je eigen ‘winkel’ hebben, zelf kunnen beslissen wat wel en niet moet gebeuren, je eigen tijd inrichten juist om kwaliteit te kunnen leveren, het verdampt allemaal als de lean green belters zijn langs geweest. Vanuit het management een andere bekende verzuchting: ze willen niet veranderen, ze houden vast aan eigen hobby’s, ze vinden hun eigen normen belangrijker dan het beleid van de organisatie. En elke standaard die we formuleren, wordt onderuit gehaald met het argument dat hun werk altijd maatwerk moet zijn. Dat wil de klant immers!

>> Download column
>> Download Rijnconsult Business Review digitaal

Dezecolumn is een van de bijdragen aan de Rijnconsult Business Review: Processen. Klik hier om dit magazine gratis te ontvangen.

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes