Case Greenport Gelderland

De opdracht:

Greenport Gelderland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van het tuinbouwcluster in Gelderland. Maar het werk is nog niet klaar. De vijf pacten – fruit, groente, paddenstoelen, sierteelt en laanbomen - die samen Greenport Gelderland vormen willen excelleren en voor dit doel is nu een agenda opgesteld met een aantal actiepunten naar 2020. 

Het resultaat:

De agenda is uitgewerkt in drie stappen: waar staan we nu, en wat zijn daarbij onze sterke en zwakke punten, wat komt er op ons af wat betreft ontwikkelingen in markt en maatschappij en waar willen we naar toe en welke keuzes maken we daarbij. Op basis hiervan zijn in de Agenda 2020 zeven actielijnen uitgewerkt. van de versterking van de markt tot innovatie, internationalisatie en duurzaam ondernemen.

Het inzicht:

Om deze agenda te kunnen realiseren is net alleen een stevig draagvlak nodig, maar vooral ook een sterke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waarin beide partijen investeren in tijd, geld én competenties. Het realiseren van de Agenda 2020 vraagt dan ook om BITE: Betrokkenheid op en vertrouwen in elkaar; Inspiratie om elkaar te stimuleren; Transparantie in wat je doet en tot slot de wil om te Excelleren.

Lees het hele artikel in het Greenport Gelderland Magazine (pag 24) >> 

Specialisten

Afbeelding
Henk Folkerts
Henk Folkerts
Afbeelding
Frank Engelbart
Frank Engelbart