Case: Regio Foodvalley - haalbaarheidsonderzoek Insecten Expertisecentrum

De vraag

Eiwitten vormen een belangrijke bouwsteen in ons dagelijks voedingspatroon. Momenteel consumeren we een aanzienlijk deel van onze eiwitten nog via dierlijke producten. Maar de productie voor dierlijke eiwitten neemt veel ruimte in en heeft een intensieve footprint. Insecten lijken een aantrekkelijk en duurzaam alternatief, zowel voor de food als de feed sector. Echter is er nog veel onbekend. Rijnconsult kreeg vanuit Regio Foodvalley en Provincie Gelderland de vraag om de (kennis)behoeften rondom insectenkweek, -productie en opschaling in Regio Foodvalley te onderzoeken.  
 

De aanpak van Rijnconsult

Fase 1  Een haalbaarheidsstudie in de vorm van een deskstudie, interviews en verkennende sessies met stakeholders. Er is onder meer gekeken naar de trends en ontwikkelingen in de sector; uitdagingen en kansen; het speelveld en de behoeftes van partijen in de markt; onder welke randvoorwaarden men zou willen samenwerken binnen een mogelijk Insecten Expertise Centrum en wat de positionering van het centrum zou moeten zijn. 

Fase 2 Het opstellen van een business plan voor de totstandkoming van een mogelijk Insecten Expertise Centrum met het vooronderzoek als uitgangspunt. Tegelijkertijd is ook een start gemaakt met het (ver)binden van netwerkspelers binnen de insectensector door middel van meerdere bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten werd er in co-creatie gewerkt aan de verdere invulling van het business plan.  

Fase 3 Het opleveren van het business plan aan Regio Foodvalley en bestuurlijke goedkeuring voor verdere implementatie. Het neerzetten van de netwerkstructuur met haar stuurgroep en de rollen en verwachtingen die daarbij horen. Bijvoorbeeld omtrent hoe er gestuurd wordt binnen een netwerksamenwerking en welk leiderschap daarbij hoort. 
 

Resultaat

Betrokken partijen hebben een  intentieverklaring voor de Hub for Insect Knowledge (HIK) ondertekend. Zij hebben hiermee afgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan het HIK, een kennisknooppunt binnen de insectensector die ontwikkelingen bundelt, deelt en stimuleert (zie ook:https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/laatste-handtekening-markeert-start-van-hub-for-insect-knowledge). 

Rijnconsult staat midden in de maatschappij en is trots om haar klanten verder op weg te helpen met complexe maatschappelijke vraagstukken. De eiwittransitie is een heel actueel maatschappelijk thema, dat innovatief denken vergt van alle betrokken stakeholders. Rijnconsult ondersteunt hier graag bij en wil op deze manier bijdragen aan een versnelling van de ontwikkelingen binnen de insectensector en daarmee de eiwittransitie in haar geheel. 

meer weten contact

Specialisten

Afbeelding
Marit Ubachs
Marit Ubachs