Cases van onderzoeken bij drie gemeenten

Gemeente Haarlemmermeer

Onderzoek naar de gang van zaken rond de overplaatsing van het honkbalstadion en de bestuurlijke en organisatorische implicaties daarvan. Opdracht vanuit de gemeenteraad, uitgevoerd met Kokxdevoogd, resulterend in een raadsenquête waarbij wij ook hebben ondersteund.
  

Gemeente Twenterand

Onderzoek naar de gang van zaken rond grondtransacties na aftreden van een wethouder en een bestuurlijke crisis die daaruit voortvloeide. Samen met Royal HaskoningDHV feitenonderzoek, cultuuranalyse en aanbevelingen geformuleerd. Lees meer>> 
 

Gemeente Heemskerk

Onderzoek naar de crisis in de organisatie naar aanleiding van het aftreden van de gemeentesecretaris. Door middel van interviews, documentstudie en cultuuranalyse een rapport opgesteld.