Continu verbeteren, ketensamenwerking in het sociaal domein

Ruim vier jaar na de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp naar gemeenten (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) is het tijd om de balans op te maken. Inmiddels blijkt dat de resultaten die de beleidsmakers voor ogen hadden maar ten dele zijn waargemaakt. Cliënten ervaren nog onvoldoende dat ze centraal staan, de kosten in met name de jeugdzorg lopen op en de wachtlijsten worden langer. Met alle risico’s voor kwetsbare groepen in de samenleving. De transitie is redelijk gelukt, de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Veel aandacht is er gegaan naar de integrale toegang; ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Daar is niks mis mee, maar we denken dat de echte vernieuwing gaat komen uit ketensamenwerking. En die moet nog op gang komen.

Specialisten

Afbeelding
Rogier Kelderman
Rogier Kelderman
Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes