De energietransitie als netwerkvraagstuk

De energietransitie is een wicked problem. Het vraagstuk is meervoudig, onvoorspelbaar en heeft veel betrokken partijen met uiteenlopende belangen. Om van de energietransitie een succes te maken is een netwerkaanpak nodig die leunt op drie pijlers: organisch ontwikkelen, een holistische blik en samenwerken zonder macht. De opgedane ervaringen bij de procesbegeleiding van het Klimaatakkoord bevestigen het belang van de netwerkaanpak voor het oplossen van wicked problems.

Download ons artikel uit Management & Consulting >>

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens