omgeving

DE OMGEVINGSWET

Wisseling van perspectief

De nieuwe Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door het kabinet gesteld op 1 januari 2023. Sleutelbegrippen in de toepassing van deze wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking, participatie, regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. Om dit mogelijk te maken is een wisseling van perspectief nodig.

Wij helpen u visie te ontwikkelen, uw processen en organisatiestructuur daarop af te stemmen, en cultuur en leiderschap te benutten als dragers van de transitie op weg naar de Omgevingswet.

Typische klantvragen

Omgevingswet & gemeenten

Gemeenten vervullen een spin-in-het-web functie en dienen vanuit een holistisch perspectief een integrale aanpak te kunnen bieden. Tegelijkertijd verschuift hun rol na inwerkingtreding van de Omgevingswet van een besluitvormende naar een faciliterende en co-creërende rol. Daarmee ontstaat er een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door samenwerken in (nieuwe) netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van verantwoordelijkheden.

Begeleiding bij transitie

Rijnconsult begeleidt organisaties in deze complexe transitie. Met gedegen ervaring in meervoudige veranderingsprocessen, helpen we u zowel de harde als de zachte (‘hardnekkige’) kant in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet in samenhang te ontwikkelen.

Wij helpen u visie te ontwikkelen, uw processen en organisatiestructuur daarop af te stemmen, en cultuur en leiderschap te richten als dragers van de transitie.

Resultaat

Uitgelicht

Meer weten over de Omgevingswet?

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?