omgeving

DE OMGEVINGSWET

Wisseling van perspectief

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking, regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. Om dit mogelijk te maken is een wisseling van perspectief nodig.

Wij helpen u visie te ontwikkelen, uw processen en organisatiestructuur daarop af te stemmen, en cultuur en leiderschap te richten als dragers van de transitie als gevolg van de omgevingswet.

Typische klantvragen

Gemeenten vervullen een spin-in-het-web functie en dienen vanuit een holistisch perspectief een integrale aanpak te kunnen bieden. Tegelijkertijd verschuift hun rol van een besluitvormende naar een faciliterende en co-creërende rol. Daarmee ontstaat er een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door samenwerken in (nieuwe) netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van verantwoordelijkheden.

Rijnconsult begeleidt organisaties in deze complexe transitie. Met gedegen ervaring in meervoudige veranderingsprocessen, helpen we u zowel de harde als de zachte (‘hardnekkige’) kant tijdens de invoering in samenhang te ontwikkelen. 

Wij helpen u visie te ontwikkelen,  uw processen en organisatiestructuur daarop af te stemmen, en cultuur en leiderschap te richten als dragers van de transitie. 

Resultaat

Uitgelicht

Meer weten over de Omgevingswet?

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?