Het schone in organisaties

Als er in Frankrijk twijfel is over de echtheid van een schilderij, dan verschijnt Jean Penicaut op de televisie. In zijn ondergrondse Parijse bunker ligt het halve Louvre. Als ik ga zitten struikel ik bijna over een Picasso. “Een paar miljoen of een paar duizend euro?”, zegt Jean tegen mij en raapt het schilderij op. “Vous pouvez le dire.”

Ik mag het zeggen. Ik zeg niks. Ik weet ook niet waarom Picasso toevallig net onder dit schilderij waar ik bijna doorheen trapte geen handtekening heeft gezet. Want dat is het verschil in prijs en waardering. We vinden het pas prachtig als we vinden dat het echt van Picasso is. Als er een handtekening onder staat.

Is het met organisaties niet hetzelfde? Wat gemeentelijke managers, hun adviseurs, organisatiewetenschappers en managementauteurs mooi vinden, krijgt hun goedkeuring. De handtekening wordt gedefinieerd in organisatiebargoens dat bestaat uit bezwerende woorden als duurzaam, zingeving en kwaliteit. Begrippen waar niemand tegen is, waar niemand vragen over stelt. Misschien moeten we die vragen wel eens gaan stellen.

Deze en andere vragen probeer ik te beantwoorden in het essay De onzichtbare handtekening. Het staat in deze maand verschenen essaybundel Over het Schone. Bespiegelingen over organiseren en begeleiden geschreven door docenten van het interuniversitair opleidingsinstituut Sioo.

Nieuwsgierig?  

Je kunt op 29 januari over dit thema in gesprek met onze Rijnconsult adviseur en Sioo docent Erwin van de Pol. Het boek Over het Schone wordt gelanceerd op een gratis digitaal seminar in de namiddag en avond van de 29e vanaf 15.00 uur. De bijdrage van Erwin gaat aan de hand van zijn essay over Wat is jouw vak? Wat is de essentie van wat jij wil brengen? Inschrijven: https://www.sioo.nl/opleiding/online-boeklancering-over-het-schone/

Tevens kun je gratis deelnemen aan het Boekencafé cq webinar van het Platform Economie & Ruimte waar Erwin van de Pol met futuroloog en ex-Rijnconsult adviseur Peter van der Wel spreekt over zijn boek Toekomstverkennen op 28 januari van 13:00 tot 13:45 uur. Inschrijven: https://www.linkedin.com/events/e-rboekencaf-cqmini-webinar-gra6749419087237054464/