Lean in de industrie

De Lean Management filosofie, World Class Manufacturing, good old TQM of TPM, Agile organiseren. Het zijn voorbeelden van continu verbeteren en vernieuwen in industriële organisaties die in feite gemeengoed zijn geworden. Tot op zekere hoogte, de realisatie blijkt vaak te stoppen op de vloer. Daar blijft langer dan je hoopte leiderschap en stafondersteuning nodig. En dat is raar, want het gaat om gezond verstand en dat zou nou juist de medewerkers moeten aanspreken.

uitgangspuntenlean
Op de werkvloer verbeteren

Bij nader onderzoek blijkt in veel gevallen dat de continu verbeter aanpak veel te veel een initiatief van het management en de staf is gebleven. Medewerkers ervaren het initiatief als van anderen, door anderen en veranderen zonder nut en dat is jammer. Vaak blijken de bekwaamheid en de motivatie wel degelijk aanwezig te zijn, maar krijgen medewerkers niet de kans het op hun manier te doen. Onze aanpak is gebaseerd op diverse projecten waarbij wij de klant konden helpen de vloer te bereiken en continu verbeteren te integreren in het dagelijks werk. Het is een cascade aanpak (interne samenwerking) gelardeerd met stevige on the job coaching.

 
Resultaat

-20-30% kosten besparing
-Hoger rendement
-Tevredener klanten
-Kortere wachttijden
-Aantoonbaar betere kwaliteit (1 keer goed)
-Gestructureerd werken en problemen oplossen
-Grondoorzaken van problemen weggenomen
-Sturing via visueel gemaakte kpi’sen dagstarts
-Bevlogen leiders met het juiste voorbeeldgedrag
-Beter benutten van kerncompetentie van de eigen organisatie
-Gemotiveerde medewerkers
-Beter samenspel in de keten
-Verbeteren op dag basis met kleine stapjes

>> Lees meer over lean bij Rijnconsult
>> Die de gratis test: hoe lean is uw organisatie?

Rijnconsult leestip

De opbrengsten zijn te mooi om zomaar te laten liggen. De toegevoegde waarde voor uw klant neemt toe. De...
Door:
Clem Schouten
Deze Rijnconsult Business Review, in navolging op de reviews over wendbaarheid, netwerkorganisatie en...
Door:
Rijnconsult
Lean management past in een goede en rijke traditie waarin het werken aan bedrijfsprocessen centraal staat. Denk...
Door:
Bas van der Velde en Huub Torremans
Benieuwd hoe Lean in projectmatige omgevingen toegepast kan worden? Lees in onderstaand artikel hoe A.Hak ...
Door:
Micaela Rydell
Door:
Jeffrey Liker and Gary Convis