Marktgerichte ketenontwikkeling Agri & Food

Belangrijke factoren om succesvol te zijn in marktgerichte ketenontwikkeling zijn: een sterke externe oriëntatie, gevoel voor ordening, krachtig ondernemerschap, open innovatie, actiegerichtheid en een lange termijn focus.

Meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied, leert ons dat substantiële resultaten mogelijk zijn, zoals:
- De keten zelf, maar ook de partners hebben hun afzetpositie versterkt ten opzichte van de concurrent.
- Processen in de keten zijn ontdubbeld en lopen efficiënt.
- Er is meer regie op de afzet van producten ontstaan door een betere keten-samenwerking.
- De bewustwording, competenties en vaardigheden van de partners zijn versterkt waardoor de keten beter presteert.
- Scherpere keuzes en doelstellingen ten aanzien van de ketenstrategie, positie en vorm.

Meer informatie?

markrgerichte ketenontwikkeling