Kwaliteitadviseurs in de non-profit

Een bestaan in de marge van de bedrijfsvoering

Rijnconsult heeft, in samenwerking met het INK, een enquête gehouden onder kwaliteitsadviseurs in de non-profit sector. De respondenten waren evenredig verdeeld over Gezondheidszorg,
Onderwijs en Overheid. Het onderzoek had tot doel het functioneren van kwaliteitsadviseurs in de non-profit in beeld te brengen.

Een opvallende uitkomst uit de enquête is dat de meerderheid van de kwaliteitsadviseurs (82%) bijna nooit een adviesvraag op papier krijgt. Waar externe adviseurs in deze sector geconfronteerd worden met enorme aanbestedingsprocedures met een bestek van gemiddeld 20 A4-tjes, is dit interessant om te constateren. Verder geven de geënquêteerden aan dat er lang niet altijd een strak tijdspad wordt afgesproken en dat maar in 35% van de gevallen een kwaliteitstraject wordt gestart met een gezamenlijke brainstorm tussen MT en adviseur. Daarnaast geven de respondenten
aan niet altijd alle informatie te ontvangen die ze nodig hebben voor hun adviesrol. Dit is extra opvallend omdat het bij de aard van de vragen van het MT aan de interne adviseurs in meerderheid om tactische thema’s gaat. Het lijkt me dan van belang voor de organisatie dat de adviseur wel over de juiste informatie beschikt.

Hoe kan jij als kwaliteitsadviseur bijdragen aan het succes van jouw opdrachtgever? Wanneer je jouw opdrachtgever kan laten scoren, dan wordt jouw positie ook beter en heb je meer impact!

Download het artikel in .pdf>>

Specialisten

Afbeelding
Pieter Rop
Pieter Rop