Lean Management

Succesvolle organisaties weten hun klanten goed te bedienen en hun medewerkers aan zich te binden. Dit vraagt om continu investeren in kwaliteit van diensten en producten én in een uitdagende werkomgeving voor de medewerkers, waarin ‘samen werken’ centraal staat. Investeren in kwaliteit, ofwel ‘de dingen in één keer goed doen’ resulteert daarbij ook nog eens in lage kosten, wat ook niet onbelangrijk is.

De filosofie van lean management sluit hier perfect op aan. Veel organisaties in industrie en (publieke) dienstverlening passen de principes van lean management inmiddels succesvol toe en bereiken daarmee aansprekende resultaten. Belangrijke principes zijn optimaliseren van de toegevoegde waarde voor de klant, elimineren van verspilling (alles wat kosten toevoegt aan producten, diensten en projecten zonder waarde toe te voegen) en continu verbeteren. De ervaring leert, dat alleen het toepassen van het lean instrumentarium een bedrijf niet lean maakt. Iedereen moet ook lean denken en handelen (te beginnen met de vragen “ welke waarde voeg ik voor de klant toe” en “hoe kan ik mijn werk slimmer, sneller en beter organiseren”). Leiders moeten er voor zorgen dat medewerkers veel zelf mogen beslissen en kunnen excelleren. Er zijn veel manieren om lean management in te voeren, maar de medewerkers én het management hebben altijd een centrale rol.

Meer informatie

'Als je geen tijd hebt om het in een keer goed te doen, moet je tijd hebben om het over te doen!'