Maakt meer territoriale congruentie regionale samenwerking beter?

Gemeenten werken op verschillende beleidsterreinen met elkaar samen. Dit doen zij niet altijd met dezelfde partners. Immers, er bestaat niet zoiets als ‘Dé regio’. De mate van diversiteit in samenwerkingspartners verschilt eveneens. Sommige gemeenten werken vaker met dezelfde partners dan met andere. Dat werpt de vraagt op of territoriale congruentie leidt tot méér effectiviteit en efficiency in regionale samenwerking?

Dit artikel is geschreven door onze samenwerkingspartner Kokxdevoogd.

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens