Boekje Verdraaid goed advies: netwerkgemeente

Dit is een tijd waarin veel gemeenten zich ontwikkelen tot een netwerk-of regiegemeente. De essentie daarvan is dat de gemeente zich concentreert op beleid en opdrachtgeverschap en dat de uitvoering op afstand wordt gezet in zelfstandige onderdelen.

De aanleiding hiervoor vinden we in een traject waarbij Rijnconsult en KokxDeVoogd de gemeente Alkmaar intensief hebben ondersteund bij het ontvlechten van 6 onderdelen: Stadswerken en Sportbedrijven zijn overheidsNV’s geworden, Theater De Vest en het Stedelijk Museum Alkmaar zijn omgevormd naar stichtingen, Parkeren is overgebracht naar de Coöperatie ParkeerService en Belastingen is samengevoegd in de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. Voor het gemak spreken we in dit boekje steeds over verzelfstandigen.

15 concrete adviezen

De ervaringen die we -onder meer -hierbij hebben opgedaan, hebben we in 15 compacte adviezen gebundeld. Adviezen waarvan wij hopen dat zij voor veel gemeenten nuttig zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van verzelfstandigingen. Ook de inzichten die zijn ontstaan in een werkconferentie met 20 andere gemeenten over de Alkmaarse organisatieontwikkeling hebben hieraan bijgedragen. De adviezen gaan over het doel, het proces, de organisatie, de governance en het geld.

Download boekje verdraaid goed advies

10 mei 2021