Innovatieve circulaire ketensamenwerking in de bouw

Woningcorporaties Talis en Baston Wonen laten zien hoe circulaire ketensamenwerking de toekomst van duurzaam bouwen kan vormgeven. Door nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals installatiebedrijven en leveranciers, realiseren zij baanbrekende projecten die zowel milieuvriendelijk als kostenefficiënt zijn. In Nijmegen werden in het project Jerusalem 220 woningen aardgasvrij gemaakt met modulaire bouwmethoden en herbruikbare zonneboilers. In Voorstenkamp werden bestaande materialen hergebruikt voor renovaties, wat leidde tot aanzienlijke besparingen en de installatie van zonnepanelen. Baston Wonen paste in Zevenaar circulaire dakpannen en recyclede verpakkingsmaterialen toe, wat bijdraagt aan lagere energiekosten voor bewoners. Deze voorbeelden benadrukken hoe samenwerking in de bouwketen leidt tot innovatieve oplossingen en een duurzamere toekomst.

Klik hier voor de publicatie ‘Ketensamenwerking'

Wij adviseren woningcorporaties, bouw- en infrabedrijven, vastgoedbeheerders en ingenieursbureaus om samen te bouwen aan resultaat. Onze dienstverlening is gericht op het ontwikkelen van mensen, teams, organisaties en samenwerkingsverbanden. We sparren graag met je over oplossingen voor je eigen organisatie. 

Neem contact op