Professionalisering van vakkennis in vastgoedbranche

Om de kwaliteit van vastgoedmanagers te blijven borgen, heeft onze adviseur Erwin van de Pol voor de vastgoednetwerkorganisatie VGME een makkelijk hanteerbaar systeem opgezet. Door het invoeren van een PE-punten systeem (Permanente Educatie) worden leden van deze organisatie gestimuleerd om basiskennis bij te houden en ontwikkelingen in de branche te blijven volgen.

VGME

VGME (VastGoed Management Expert) is sinds 2002 de netwerkorganisatie voor vastgoedmanagers uit het commercieel, residentieel en maatschappelijk vastgoed, veelal op besluitvormende posities. Inmiddels zijn ruim 500 vastgoedmanagers aangesloten bij het register VGME, waardoor zij de RVGME-registratie mogen voeren. De collectieve optelsom van ieders verantwoordelijkheid maakt dat VGME een effectieve en concrete bijdrage levert aan de kwalitatieve versterking van VGME als Vastgoed Management Expert organisatie, wat de RVGME-registratie tot een kwaliteitscertificatie maakt die de professionaliteit en kennis van de geregistreerden helder stelt.

VGME PE-Punten voor de serieuze vastgoedprofessional

Door het professionaliseren van de eisen voor het voeren van de RVGME-registratie, effectueert VGME de waarde en herkenbaarheid van de registratie. VGME draagt effectief zorg voor de organisatie van VGME-bijeenkomsten met vakinhoudelijke verdieping en professionele ontmoetingen (masterclasses, vastgoedsociëteiten en bijeenkomsten, ongeveer 10 per jaar) zodat wij de RVGME-registratie blijvend toegankelijk maken voor de serieuze vastgoedprofessional. Hierdoor kunnen de geregistreerden het benodigde aantal VGME PE-Punten (40 PE-Punten in 3 jaar) behalen, ter behoud, of ter verkrijging van de vastgoed- kwaliteitsregistratie.  Vanaf 14 juli 2016 wordt de officiële registratie van VGME PE-Punten middels de VGME-website geregistreerd door de leden, en gaat de VGME PE-Punten systematiek officieel van start.

Quote namens het Bestuur en de Commissie van Toelating en Opleiding

Loek Langezaal (Voorzitter Bestuur VGME): ” “Werk wordt gedaan met, voor en door mensen. De mate waarin er op deskundige wijze kwaliteit wordt geleverd hangt grotendeels af van de vakbekwaamheden van diegenen die het werk verrichten.

Elke vakbekwaamheid dient onderhouden te worden om op peil te blijven, en liever nog verder te worden ontwikkeld. Door de invoering van de VGME PE punten wil VGME haar leden als de beroepsgroep daarin ondersteunen, en de professionaliteit van VGME en haar leden borgen. De kwaliteit van de VGME geregistreerde draagt bij aan bekendheid, duidelijkheid, en professionaliteit van de VGME geregistreerde en de professionaliteitsborging van het RVGME- lidmaatschap. Het hiervoor opgestelde raamwerk beidt voldoende uitgangspunten voor borging van dit RVGME-schap.“

Systeem nodigt uit tot leren op vakgebied

Erwin van de Pol (namens VGME Commissie Toelating & Opleiding): “Er is hard aan gewerkt, de PE-systematiek vult een lang levende behoefte binnen VGME. VGME beschikt nu over een eenduidig, makkelijk hanteerbaar systeem voor het behalen van professionaliseringspunten. Het RVGME-predicaat krijgt zodoende een meer serieuze grondslag. Het systeem is bondig geformuleerd, dus goed te begrijpen en sluit aan bij de traditie van andere vergelijkbare beroepsgroepen. De VGME PE punten systematiek is gebaseerd op vertrouwen in de VGME geregistreerden en nadrukkelijk bedoeld als uitnodiging tot leren op het vakgebied van vastgoedmanagement. “

Publicaties

Lees hier de publicatie in PropertyNL.

Lees hier de publicatie in Vastgoedjournaal of download hier het gehele artikel