Rijnconsult Business Review Special Sociaal Domein — 2024

Het sociaal domein lijkt na de invoering in 2015 een Gordiaanse knoop. Er zijn tal van agenda’s om de huidige problematiek op te lossen en een toekomstbestendig stelsel in te richten. Denk aan het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd. Echter, meer agenda’s vragen ook meer tijdelijke financiële potjes, meer pilots, meer verantwoording en nog meer overlegstructuren. 

Wat ons betreft is de omslag van ambiëren & agenderen naar organiseren & realiseren nodig. Het sociaal domein is steeds meer een organisatievraagstuk geworden, waarbij processen, netwerk organiseren, bestuurlijke samenwerking, organisatieontwikkeling en organisatie-inrichting centraal staan. In dit magazine willen wij reflecteren en inzichten delen vanuit dat organisatiekundig en veranderkundig perspectief. Wij denken niet alleen dat het anders moet, maar dat het ook anders kan. 

Wij wensen je veel leesplezier en zijn benieuwd naar je reactie op onze Business Review! 

Download Magazine Special Sociaal Domein

Alle artikelen

Van agenderen naar organiseren

Samen groeien en veranderen

De heilige integraal

Wat als het sociaal domein een platformorganisatie was?

De reis van Jeugdbescherming Brabant

Over de randen van bestuurlijke grenzen

Doorbreken van patronen in de jeugdzorg

Roodborstjes en mezen in het sociaal domein