Uitreiking ACP kwaliteitscertificaat

Het (ISO) kwaliteitscertificaat van Rijnconsult en Rieken & Oomen is onlangs wederom gecontinueerd aan de hand van de CIIO Maatstaf. Deze methode is ontwikkeld vanuit de praktijk van een kennisintensieve organisatie en biedt houvast voor een inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem. Positieve onderzoeken op basis van de Maatstaf leveren een erkend ISO 9001:2015 certificaat op. De auditoren hadden positieve bevindingen waaronder de duidelijke organisatie en overlegstructuur binnen Rijnconsult en navenante interne en externe communicatie. Op de rollen in de organisatie wordt nadrukkelijk geëvalueerd, bijvoorbeeld door het reflecteren op de rol van de directie en partners, dit wordt intern actief gedeeld. Ook is er ruim aandacht voor het samenspel tussen de verschillende teams op basis van maatschappelijke thema’s. Dat ons kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend is, blijkt uit de wijze waarop klantopdrachten worden ingevuld en uit het feit dat uit opdrachten geleerde lessen organisatiebreed worden gedeeld.

Tegelijkertijd werd in combinatie met deze audit beoordeeld of de organisatie voldoet aan de eisen van Accredited Consulting Practice (ACP). De Ooa, die het keurmerk beheert en een register bijhoudt van erkende adviesbureaus, laat de toetsing over aan CIIO, en vermeldt op haar website over ACP:

“Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die er naar streven dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals. Een ACP-bureau hanteert aantoonbaar gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. ACP-bureaus zijn geaccrediteerd om als bureau personen voor te dragen voor CMC. De personen hoeven dan niet meer via de Ooa de CMC-titel aan te vragen.”

Rijnconsult kan nu na een positief oordeel aan dit ACP-register toegevoegd worden. De uitreiking van het certificaat vond plaats door Gerrit Corbijn van CIIO (www.ciio.nl) .

acp certificaat