Webinar 7 april - Triple Helix samenwerking: 'Volop werk maar hoe kom je aan een baan?'

In West-Brabant is een bijzondere beweging op gang, de Agenda Beroepsonderwijs, www.agendabowb.nl. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen en hebben een prachtige gezamenlijke ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst. De intensieve dialoog tussen overheid, onderwijs en ondernemers resulteert in een groot aantal triple helix projecten voor de regio die bijdragen aan deze beweging om te komen tot Beroepsonderwijs dat werkt! Organisaties en mensen die leren, werken en innoveren in de praktijk brengen. Uniek aan deze agenda is de aansluiting bij de vier regionale topsectoren én de zorgsector, het omvangrijke gebied met 18 gemeenten en de deelname van de volledige onderwijsketen vmbo-mbo-hbo. De Agenda laat zien dat zij wendbaar is in haar koers door zeer adequaat in te spelen op de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt met één van haar ambities "Van werk naar werk". Lees meer en aanmelden >>

4 maart 2021