Nieuwsoverzicht

Categorieën
taskforce
Case
Case: Taskforce Sociaal Domein
De opdracht Het begeleiden van een Taskforce Sociaal Domein in een gemeente.
bezuinigen
Case
Case: Heroverwegingstraject
De opdracht Het begeleiden van een heroverwegingstraject.
verduurzaming huis
Case
Case: Doorontwikkeling regionale aanpak verduurzaming koopwoningen
De vraag De regio Amsterdam-Amstelland heeft een gezamenlijke aanpak om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen en is gezamenlijk opdrachtgever voor het reg
woningcorporaties3.jpg
Case
Case: Verduurzaming corporatiebezit
De vraag Woningcorporaties helpen om binnen het Gelders Energieakkoord samen met de markt (aannemers, installateurs, leveranciers) duurzame innovaties
klimaat.jpg
Case
Case: Procesbegeleiding klimaatakkoord
De vraag Treed op als procesbegeleider om bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord tot een stevige en gezamenlijke inbreng van gemeenten te komen.
Office
Case
Case: Gemeente Westland - Ontwikkel en implementeer ons dienstverleningsconcept
De vraag De gemeente wil haar dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen verbeteren.
puzzel kleur
Case
Case: Gemeente Dalfsen – Begeleiden en faciliteren Denktank Maatschappelijke Ontwikkeling
De vraag De Denktank stond in het teken van het doorontwikkelen van de dienst Maatschappelijke Ondersteuning.
nieuwe ideeën
Case
Case: Inrichting processen Waterschapsbedrijf Limburg
De vraag Rijnconsult kreeg van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) de vraag om te adviseren en te begeleiden bij de aanpassing, ontwikkeling en inrichting van de
Lean
Case
Case: Lean in Tilburg (LinT)
De vraag Met het meerjarig programma LinT wil de gemeente haar processen verbeteren en een forse structurele besparing op de bedrijfsvoering (fte’s) realiseren.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?