Ontwikkeling van een netwerk in de praktijk

De ontwikkeling van de internationale samenwerking van Rijnconsult heeft ons waardevolle inzichten gegeven in het proces. We konden hierin duidelijk drie fasen onderscheiden: de club, het lerend netwerk en het gezamenlijk in business zijn. We lichten eerst deze fasering toe op basis van onze ervaringen met de Integrated Consulting Group (ICG) en eerder met Allied Consultants Europe. Vervolgens gaan we kort in op de dynamiek zoals we die hebben gezien bij onze klanten in het (semi)publieke domein en geven daaraan betekenis. Wat als een lerend netwerk wordt opgedrongen? Wat als er sprake is van een noodgedwongen samenwerking doordat bijvoorbeeld een gemeente een gezamenlijk aanbesteding afdwingt? Dan ontbreekt het aan tijd voor ‘natuurlijke’ ontwikkeling en dat leidt dan ook vaak (natuurlijk) tot spanning.

Specialisten

Afbeelding
Marit Ubachs
Marit Ubachs
Afbeelding
Bas van der Velde
Bas van der Velde