Op zoek naar diversiteit aan de top

We zien dat het maatschappelijk middenveld zoals onderwijs, zorg, woningcorporaties en gemeenten de afgelopen jaren door een groot aantal transities is gegaan en zich heeft ontwikkeld tot moderne kennisintensieve organisaties. Ze improviseren voortdurend waardoor oude organisatiemodellen niet meer passen en de traditionele bestuurder uitgespeeld lijkt te zijn. Dit veranderde speelveld vraagt van een bestuurder om andere vaardigheden en competenties en daarmee om ‘leiderschap nieuwe stijl’.