Sturen op samenwerking in ketens en netwerken in het publieke domein

Publieke organisaties werken meer dan voorheen samen met partners in zogenoemde ketens. Deze organisaties verhouden zich anders tot elkaar dan tot nu toe. Sturen en samenwerken in een keten is iets anders dan binnen een organisatie.

Specialisten

Afbeelding
Marcella Rijkschroeff
Marcella Rijkschroeff