Tijd voor een nieuwe managementaanpak

Binnen veel organisaties groeit het bewustzijn dat zij ondanks de vele doorgevoerde reorganisaties onvoldoende in staat zijn hun strategische doelen te behalen. Al in 2003 meldt het blad Fortune Magazine dat ‘less than 10% of strategies effectively formulated are effectively executed’. Dat er relatief weinig organisaties in staat zijn de vaak goed doordachte plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, komt doordat veel organisaties complexe systemen zijn waarvan de toekomst niet valt te voorspellen. En dus is het effect van interventies onvoldoende zeker. Het is dan ook tijd voor een ‘nieuwe’ managementbenadering, gebaseerd op de complexiteitstheorie; dit is met name van belang voor organisaties waarbij de factor arbeid dominant is.

>> Download het artikel Tijd voor een nieuwe managementaanpak