Versnellingsagenda Duurzaam Doen

De vijftien projecten zijn ontwikkeld door tuinbouw ondernemers in de glastuinbouw-, fruit-, laanbomen- en paddenstoelen sector in nauwe samenwerking met gemeenten, provincie, onderzoek en onderwijs. Doel is het realiseren van een substantiële duurzaamheidwinst door het verbreden van de kopgroep naar de middengroep en door het verlagen van investeringsdrempels. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen technologie. Bewustwording, demo faciliteiten en kennisoverdracht zijn belangrijke pijlers in het programma.  De projecten hebben een relatief korte doorlooptijd van ca 2 tot 2,5 jaar.

Rijnconsult heeft in opdracht van Greenport Gelderland samen met Projecten LTO Noord de organisatie en begeleiding van het project verzorgd en de redactie van de Versnellingsagenda voor haar rekening genomen.

Meer informatie:

Brochure Duurzaam Doen 

Meer weten? neem contact met ons op! 

Specialisten

Afbeelding
Eva Huppes
Eva Huppes
Afbeelding
Anneke Bergsma
Anneke Bergsma