bezuinigen

Verstandig bezuinigen

Gemeentebegroting sluitend krijgen: meer doen, met minder budget.

De vraag is niet of maar wanneer een gemeente moet bezuinigen. Door schommelingen in baten en lasten en decentralisaties zoals het sociaal domein wordt het steeds lastiger om het wettelijke takenpakket en aanvullende beleidswensen uit te voeren binnen de begroting. Bezuinigen leiden maar zelden tot applaus in het verleden, wel vaak tot weerstand en teleurstelling over de verbeterde exploitatie.

Wij zien het als een kans om opnieuw focus aan te brengen naar beleidswensen en een impuls te geven aan het ambtelijk, bestuurlijk en politiek samenspel. Wij helpen graag bij het maken van goed afgewogen inhoudelijke keuzes, een resultaatgericht en mensgericht proces en een goed samenspel tussen de verschillende niveaus met het doel het in balans brengen van baten en lasten.

 

Typische klantvragen

Visie op bezuinigingen

Het doorkammen van een gemeentebegroting op beleidsvrijheid en ruimte om te schrappen is makkelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed bezuinigingstraject meer vraagt; namelijk het samen met de organisatie in co-creatie werken aan reële voorstellen die passen bij de visie en uitvoeringskracht van de gemeente. Daarbij hebben we oog voor de mensen die zich jarenlang inzetten voor beleidsdomeinen, houden we rekening met maatschappelijke consequenties en de gevoeligheden en complexiteit die een bezuinigingstraject met zich meebrengt.

Een bezuinigingstraject bestaat uit het starten met een langetermijnvisie. Gaan we voor korte winsten, of gaan we écht zaken anders doen? Belangrijkste is een goed verhaal: zo committeer je de gehele top aan de urgentie, de visie en de besparingsdoelstellingen voordat je de organisatie in trekt. Durf te denken vanuit een brede scope en duik niet meteen op de formatie. Bepaal een passende aanpak rondom de gemeentebegroting en selecteer de veranderstrategie: als de organisatie al regelmatig is uitgekleed, dan zullen er meer out-of-the-box oplossingen nodig zijn.

Gemeentebegroting sluitend krijgen? Betrek medewerkers & stakeholders

In het traject krijgen medewerkers medeverantwoordelijkheid. Zij weten namelijk zelf het beste waar kansen en mogelijkheden zijn voor slimme verbeteringen. In onze aanpak is een bezuinigingstraject een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ambtelijke organisatie, het college en raad. De traditionele besturingsfilosofie waarbij deze verschillende niveaus achtereenvolgend hun rol oppakken volstaat niet voor complexe opgaven. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een informeel samenspel op inhoud en proces tussen ambtelijke organisatie, college en raad bijdraagt aan de juiste inhoudelijke keuzes, een zorgvuldig proces en het versterken van onderlinge relaties.

Bezuinigingen hebben meestal consequenties voor externe stakeholders en inwoners. Voorkom teleurstellingen door voorafgaand aan het traject al te bedenken wie, wat, wanneer kan inbrengen met welke invloed. Er zijn enorm veel opties, waarbij het allerbelangrijkste verwachtingen te managen. 

Als laatste maak de cirkel rond: Vertaal de resultaten van het bezuinigingstraject naar de lijnorganisatie inclusief een strenge doorvertaling naar budgetten en exploitatie en monitor op het daadwerkelijk realiseren van de bezuinigingen binnen de gemeentebegroting.

Resultaat

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?