De uitdaging die het nieuws niet haalde: goed samenspel tussen corporatie en gemeente

Een ABC voor een weinig beschreven alfabet

Stikstof, stijgende bouwkosten, gebrek aan bouwlocaties – slechts drie van de uitdagingen die alle woningcorporaties raken als zij aan de slag willen met nieuwbouw. Een uitdaging die het nieuws niet haalde, maar volgens Aedes een stevige invloed heeft op de realisatie van nieuwbouw, is het gemeentelijke commitment. In dit artikel bieden wij een inkijkje in de dynamiek waar een corporatiebestuurder mee te maken krijgt als het gaat om dat commitment en in een ‘ABC-tje’ drie concrete adviezen die bijdragen aan goed samenspel tussen corporatie en gemeente.

Specialisten

Afbeelding
Jordi de Vreede
Jordi de Vreede
Afbeelding
Jan Treep
Jan Treep