De warmtetransitie

Als gevolg van de energietransitie zal de opwekking, levering en zelfs ervaring van energie zoals we dat nu kennen, compleet veranderen. Onderdeel van deze transitie is de ‘warmtetransitie’ ofwel, het afscheid nemen van aardgas. Cruciaal in deze transitie is urgentiebesef, draagvlak en activatie van burgers. Daartoe is wisseling van perspectief nodig, waarbij vooral gedacht wordt vanuit een sociaal-maatschappelijke en politieke opgave in plaats van uit een technische, stelt Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland.

>> Download artikel warmtetransitie

>> Klik hier voor andere artikelen uit de Rijnconsult Business Review Leren en ontwikkelen of om een fysiek exemplaar te bestellen