energietransitie

ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is een onomkeerbare beweging. In het Klimaatakkoord maken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren. In veel visies speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol De beweging is weliswaar onomkeerbaar, maar er is veel discussie over de precieze route. Welke maatregelen zijn effectief? Wanneer gaan we beginnen? Wat mag het kosten? En wie gaat dat betalen?

De energietransitie is een typisch netwerkvraagstuk en speelt zowel bij gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Wij zetten onze ervaring in netwerksamenwerkingen dan ook graag in voor vraagstukken die spelen bij de energietransitie.

Typische klantvragen

De energietransitie als netwerkvraagstuk voor gemeenten en bedrijven

Rijnconsult heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen, organiseren en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Wij kennen als geen ander de uitdagingen van deze opgave. Hoe overwin je cultuurverschillen tussen publiek en privaat, of tussen groot en klein? Hoe ga je om met dwarsliggers? Wie trekt de kar? En hoe breng je al dat papier in de praktijk?

De energietransitie vraagt om samenwerking. En om nieuwe verbindingen van organisaties en thema’s. Innovatie ontstaat immers vooral buiten je eigen netwerk. De complexiteit van de energietransitie vraagt ook om een programmatische aanpak. Overal in het land komt daarom samenwerking tot stand in Energieakkoorden, Regionale Energie Strategieën, transitievisies en proeftuinen.

Adviesbureau voor energietransitie

Een adviesbureau nodig voor typische energietransitie vraagstukken? In de afgelopen jaren heeft Rijnconsult in verschillende rollen bijgedragen aan de energietransitie. Onze opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, (woning)corporaties, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden.

We onderscheiden ons van andere adviesbureaus door een organisatiekundige blik op het energietransitie vraagstuk, waarbij we gebruik maken van onze ervaring met het organiseren van samenwerking in andere sectoren. We voeren opdrachten uit rond visievorming, strategieontwikkeling, procesbegeleiding en programmamanagement.

Vraagstukken van onze klanten

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten rondom de energietransitie zijn procesbegeleiding bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, het opzetten van een regionaal energieloket in de regio Amsterdam, programmamanagement van Overvecht-Noord Aardgasvrij, het opstellen van de Versnellingsagenda Duurzaam Doen en de doorontwikkeling van het Gelders Energieakkoord.

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?