Zelforganisatie - zelfsturende teams

We werken steeds meer in teams. En ook steeds vaker in zelfsturende of zelf organiserende teams. Bij de start is er meestal wel aandacht voor de ondersteuning, maar als we een tijdje op gang zijn verwatert dat in veel situaties. Dat is jammer, omdat teamgedrag tijd nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Zeker als samenwerken en teamgedrag niet in de natuur van de teamleden ligt opgesloten. Rijnconsult levert de Team Bootcamp om teams te helpen weer een aantal forse stappen in hun ontwikkeling te maken. De bootcamp is momenteel een werkwijze in de sport om er snel achter te komen wat je wel en niet kan om daar vervolgens met maatwerk oefeningen en begeleiding op aan te laten sluiten. Doel is steeds weer fit worden. Dat willen we met onze Team Bootcamp ook, een fit team.

 corpi model

De theoretische basis wordt gevormd door in ieder geval te werken met het CORPI model van Fry en het Lencioni model. Beide theorieën gaan wat ons betreft uit van een samenhang van succesfactoren die maken dat teams zich ontwikkelen. Alle factoren dienen goed ingevuld te zijn en in balans met de andere factoren. Bij de realisatie daarvan helpen we het team direct in de realiteit het juiste gedrag te vertonen. Daarbij gaan we, indien nodig, ook af op de plek der moeite, oude ervaringen en onderlinge emoties.

piramide lencioni

Lees meer over zelfsturing>>
Lees meer over teamontwikkeling door Team Bootcamp>>

Rijnconsult leestip

Het team Vastgoedontwikkeling van woningcorporatie Woonforte, een fusie van Trifolium en WonenCentraal in Alphen...
Door:
Pieter Rop
Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek...
Door:
Eeuwke Bremmer en Mark Nijssen
Het onderwerp ‘Zelfsturende teams' staat hoog op de managementagenda. Toch worstelen veel organisaties bij de...
Door:
Mark Nijssen