Energietransitie

energietransitieDe energietransitie is een onomkeerbare beweging. In het Klimaatakkoord maken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren. In veel collegeakkoorden speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol. De beweging is weliswaar onomkeerbaar, maar er is veel discussie over de precieze route. Welke maatregelen zijn effectief? Wanneer gaan we beginnen? Wat mag het kosten? En wie gaat dat betalen?

Geen enkele organisatie kan dit alleen

De energietransitie vraagt om samenwerking. En om nieuwe verbindingen van organisaties en thema’s. Innovatie ontstaat immers vooral buiten je eigen netwerk. De complexiteit van de energietransitie vraagt ook om een programmatische aanpak. Overal in het land komt daarom samenwerking tot stand in Energieakkoorden, Regionale Energie Strategieën, transitievisies en proeftuinen.


De energietransitie als netwerkvraagstuk

Rijnconsult heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen, organiseren en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Wij kennen als geen ander de uitdagingen van deze opgave. Hoe overwin je cultuurverschillen tussen publiek en privaat, of tussen groot en klein? Hoe ga je om met dwarsliggers? Wie trekt de kar? En hoe breng je al dat papier in de praktijk? Lees meer >>
 

Vraagstukken van onze klanten

In de afgelopen jaren heeft Rijnconsult in verschillende rollen bijgedragen aan de Energietransitie. Onze opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, corporaties, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden. We onderscheiden ons van andere bureaus door een organisatiekundige blik op het vraagstuk, waarbij we gebruik maken van onze ervaring met het organiseren van samenwerking in andere sectoren. We voeren opdrachten uit rond visievorming, strategieontwikkeling, procesbegeleiding en programmamanagement. Voorbeelden van opdrachten zijn procesbegeleiding bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, opzetten van een regionaal energieloket in de regio Amsterdam, programmamanagement van Overvecht-Noord Aardgasvrij, opstellen van de Versnellingsagenda Duurzaam Doen en doorontwikkeling van het Gelders Energieakkoord.
 

Nieuwsgierig geworden?

Om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen maken wij graag vrijblijvend kennis met u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs (zie gegevens rechts) of via secretariaat@rijnconsult.nl of +31 30 298 425 

Meer lezen?

wicked problem

meer weten contact

Andere artikelen


>> Artikel: Energietransitie; een rekensom met veel onbekenden

>> Lees artikel een andere positie voor de energietransitie

>> Lees VNG vraagt Rijnconsult als procesbegeleider klimaatakkoord 

>> Lees artikel over de 5 uitdagingen over energietransitie

>> Lees meer over onze diensten bij overheid en gemeenten
 
>> Lees meer over de versnellingsagenda Duurzaam Doen