Leren bespaart energie

In 2013 is het Energieakkoord ondertekend. Het verduurzamen van de woningvoorraad door middel van energiebesparende maatregelen is één van de belangrijkste onderdelen van het Energieakkoord. Onder regie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is daarom in 29 regio’s samen met gemeenten, energiecoöperaties en aannemers/installateurs een regionale aanpak ontwikkeld om woningeigenaren optimaal te ondersteunen.
De opgave en de aanpak in deze vorm is voor alle betrokkenen nieuw. Er zijn zowel landelijk als in de regio’s veel partijen betrokken die eerder niet met elkaar hebben samengewerkt. Er is dan ook veel geleerd. In dit artikel wordt rond een aantal vraagstukken beschreven wat de verwachting was, wat er in de praktijk gebeurde en hoe de partijen daarmee om zijn gegaan. De laatste paragraaf vormt een reflectie op de wijze waarop er door
de VNG en de regio’s wordt geleerd in de energietransitie.

>> Download artikel Leren bespaart energie

>> Klik hier voor andere artikelen uit de Rijnconsult Business Review Leren en ontwikkelen of om een fysiek exemplaar te bestellen

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens