Revitalisering gemeente Meerssen in volle gang

Rijnconsult begeleidt inmiddels ongeveer een jaar de gemeente Meerssen in het kader van de Revitalisering van de organisatie. Vorige maand was er weer een mooi markeringspunt met de organisatie, door het houden van bijeenkomsten met alle medewerkers op de prachtige locatie kasteel Vaeshartelt. De bijeenkomsten stonden in het teken van gezamenlijk terug- en vooruitkijken, elkaar ontmoeten en energiek het jaar afsluiten. En dat werd precies wat we ervan hadden gehoopt!

Volop energie

Het was allereerst fantastisch om te zien wat een energie en enthousiasme er in de groep zat. Gedurende het afgelopen jaar is bijna de helft van de medewerkers nieuw gekomen, wat duidelijk zichtbaar werd tijdens het op rij van indiensttreding staan aan het begin van de bijeenkomst. Daarbij is het ook goed om te zien dat dit energie geeft voor zowel de nieuwere collega’s bij de gemeente Meerssen in het warme bad van deze familiaire gemeente, als ook bij de mensen met een langer dienstverband. Het werkt aanstekelijk.

Samen bouwen

Na het bestuurlijk afketsen van de regiegemeente is er gedurende het afgelopen jaar steeds meer vertrouwen ontstaan op alle niveaus in de organisatie met betrekking tot het proces om samen aan de nieuwe gemeente te bouwen. Sterker nog, het bruist volop! Onder andere afgaand op de hoge opkomst bij personeelsbijeenkomsten, nu het weer kan na de Corona-periode. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat waar 2022 het jaar was van verwelkomen, er in 2023 vol ingezet gaat worden op het onderling samenwerken en verbinden van alle medewerkers, tussen de leidinggevenden en tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Dat begon al tijdens deze kasteelbijeenkomsten door gezamenlijk, en met wisselend succes, zo hoog mogelijke bouwwerken van houten stokken te maken.

Daarnaast heeft tijdens de bijeenkomsten het nieuwe vaste managementteam zich voorgesteld aan de organisatie. De afgelopen maanden heeft het bouwteam ‘Ambtelijke sturing’, bestaande uit verschillende medewerkers vanuit de hele organisatie gewerkt aan de profielen voor deze functies. Dit onder begeleiding van Rijnconsult en in goede samenwerking met de OR. In het laatste kwartaal zijn er als gevolg daarvan sollicitatiegesprekken gevoerd en met ingang van 2023 is het nieuwe MT van start gegaan. De projectgroep voor de coördinatie van het Revitaliseringsproject is nu ook ingericht met alle MT-leden, zodat ze gelijk midden in de organisatieontwikkeling staan. We kijken ernaar uit om samen met hen, de revitalisering verder vorm te geven en daarin te ondersteunen in 2023. Andere bouwteams die het afgelopen jaar samen met Rijnconsult aan de slag zijn geweest, zijn onder meer ‘Arbeidsmarkt en Onboarding’ en ‘Reconnecten’ (gericht op het verbinding maken met elkaar en in het bijzonder na corona). Beide teams hebben dit met veel succes gedaan en gaan in het komende jaar zelfstandig verder, waarbij ze als werkgroepen geïntegreerd worden in het reguliere werk.

Aandachtspunten voor 2023

Tot slot is er naast het vieren en verbinden, aandacht besteed aan het vooruitkijken. Zo is er gesproken over hoe de ingezette lijn op het gebied van samenwerking en organisatie-inrichting, geborgd gaat worden. Daarnaast was er volop aandacht voor het omgaan met werkdruk en stellen van prioriteiten: hoe doen we dat gezamenlijk en wat hebben we daarvoor nodig van elkaar en/of leidinggevenden? Tot slot kwam het bestuurlijk-ambtelijk samenspel aan de orde. Met dit thema gaat Rijnconsult de komende tijd verder aan de slag met allereerst het college en vervolgens ook het MT en de verdere organisatie.  

De gemeente Meerssen blijft volop in beweging. De komende periode worden de teamleidersrollen verder ingevuld (n.a.v. van een profiel dat is opgesteld via het bouwteam Ambtelijke Sturing). Met de invulling van deze functies staat de structuur er in de basis, maar de mensen brengen de structuur tot leven. Rijnconsult zal dan ook samen met de managers en teamleiders de ontwikkeling van de organisatie verder vormgeven het komende jaar. Want samen maken we het werkend!

Lees ook het vorige artikel over Gemeente Meerssen

Interessant? Neem contact met ons op

Auteur

Afbeelding
Jelle van Ophoven
Jelle van Ophoven
Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol
Afbeelding
Bert Berghuis
Bert Berghuis
Afbeelding
Bianca Meekers
Bianca Meekers