Revitaliseren van zelfstandige gemeente Meerssen

Gemeente Meerssen is een gemeente met ongeveer 19000 inwoners in Zuid-Limburg. De gemeente heeft vorig jaar in meerderheid gekozen om zelfstandig te blijven. Dit besluit viel na een langlopende toekomstdiscussie, inclusief bestuurlijke wisselingen en opeenvolgende externe onderzoeken. Het heeft de nodige weerslag gehad op de ambtelijke organisatie. De uitkomst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijkt de keuze voor zelfstandigheid te bestendigen (met Lokaal DNA als de grote winnaar).

De gemeenteraad heeft vorig jaar in het kader van het besluit voor zelfstandigheid de opdracht gegeven via het college aan de gemeentesecretaris om de ambtelijke organisatie te gaan revitaliseren. Dit betekent in praktische zin het weer opnieuw gaan invullen van vacatures, maar bovenal ook het bouwen aan en investeren in een toekomstgerichte gemeentelijke organisatie. Rijnconsult is gekozen om dit belangrijke ontwerp- en veranderproces, onder de noemer project revitalisering, te gaan (bege)leiden in 2022 en 2023. Dit omvat onder meer het bestuurlijk-ambtelijk samenspel, leiderschap, de organisatie-inrichting en HRM-aspecten.

Naast inbreng van expertise richt het team van Rijnconsult het veranderproces participatief in vanuit ons motto “samen werkend maken”. De aanpak wordt vormgegeven in samenspraak met de interne projectgroep. Het proces moet zorgen voor vertrouwen, energie geven en bijdragen aan de kwaliteit. In een verkenningsfase hebben we onze aanpak aangescherpt op basis van gesprekken met bestuur, management, OR en medewerkers.

Op 19 en 20 april gaan we in de prachtige ambiance van het kasteel Vaeshartelt met alle medewerkers uit de organisatie concreet aan de slag via interactieve dialoogsessies rondom een aantal vragen die centraal staan in dit ontwerp- en veranderproces. Samen bouwen aan een nieuwe organisatie!