Toekomstscenario's voor de gemeente

Als gemeente een toekomstvisie ontwikkelen is belangrijk, maar hoe doe je dat? Waar begin je, wie betrek je en welke stappen volg je. Rijnconsult heeft voor de gemeente Weststellingwerf begeleid bij dit politieke vraagstuk en heeft daartoe ene rapport ontwikkeld waarin 5 toekomstscenario's uitgewerkt zijn.

Om tot de visie te komen namen onze adviseurs Erwin van de Pol en Diederik Hommes diverse documenten onder de loep, zoals het Coalitieprogramma 2014-2018, de begroting, diverse beleidsplannen en -nota’s en overige rapportages. Ook werden in oktober, november en december sessies georganiseerd* met uiteenlopende stakeholders van binnen en buiten Weststellingwerf, variërend van de burgemeester en de gemeentesecretaris tot leden van het College van B&W, historici en burgers. Uit de analyse van alle input hebben de onderzoekers een visie opgesteld, bestaande uit vijf scenario’s.

Het einddocument, getiteld ‘Verschil moet er zijn’, is op 6 januari 2016 overhandigd aan de gemeenteraad van Weststellingwerf. De raad heeft laten weten de komende periode de verschillende scenario’s onder de loep te nemen en helderheid te scheppen over de toekomst van de gemeente. De politieke behandeling van de visie vindt plaats in de raadsvergadering van 1 februari aanstaande.

>> Lees meer over de aanpak in dit artikel