We voeren hem niet uit!

Ik moest laatst ineens weer aan Gerrit Zalm denken. Tijdens een debat over de voorjaarsnota in 1997 neemt de Tweede Kamer een motie aan over de OV-studentenkaart, tot ongenoegen van Zalm. Wanneer hij afwijzend wil reageren hapert zijn microfoon, waarop hij dan maar hardop door de Kamer roept: “We voeren hem niet uit!” 

Het fragment werd weer actueel toen een meerderheid van de gemeenteraad van Westland onlangs aangaf de nieuwe Spreidingswet niet uit te zullen voeren. De vraag of dit mag, en hoe slim dit is, laten we over aan de politiek commentatoren. In het kersverse regeerakkoord schijnt de Spreidingswet zelfs helemaal op de helling te gaan. Maar de vraag die bleef hangen was: wat nou als je hem wél wil uitvoeren? Welke opties heb je dan? 

Het korte antwoord is: creatief zijn in samenwerken. Voor het lange antwoord geven we een paar voorbeelden. Zo zien we dat gemeenten die voorlopen bij de opvang van Oekraïners dit steeds minder als een locatieprobleem beschouwen, maar meer als een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Waarin de begeleiding niet meer gedaan wordt door beveiligers, maar door mensen met psychosociale kennis en ervaring. Zodat ‘moeilijke’ gevallen beter worden opgevangen. 

Gemeenten die vooruitgang boeken in het huisvesten van statushouders zoeken vooral ook de samenwerking met buurgemeenten in de uitruil van verschillende doelgroepen, die beter passen bij hun woningaanbod. En bij asiel? Als het niet groot kan, ga dan voor klein. Hierbij hoef je als gemeente het wiel echt niet zelf uit te vinden. Andere gemeenten hebben dit al eens gedaan en staan ervoor open om deze kennis en ervaring te delen. Als je de samenwerking nog breder oppakt zou je zelfs kunnen gaan denken aan een satellietmodel waarbij een grote gemeente alle faciliteiten herbergt, zodat omringende gemeenten daar gebruik van kunnen maken.

Los van politieke wil en maatschappelijk draagvlak: de oplossingen zijn er, het vergt alleen bestuurlijke moed om ze te zoeken. 

JETZT (de dochter van Rijnconsult) organiseert op vrijdag 31 mei van 09.00 uur tot 12.30 uur op het kantoor van Rijnconsult in Utrecht een ronde tafel voor gemeenten over deze migratie vraagstukken. Deelname is gratis en aanmelden kan door een mail te sturen naar mail@jetzt.direct. We hopen je daar te zien!

Meer informatie ronde tafel

Auteurs: Dio Simmelink en Welmer Goudt van Rijnconsult JETZT
 


Migratie - Drie doelgroepen met een eigen uitdaging


Even het fruit sorteren. Ook bij de vraag over migratie is het handig om appels bij appels te leggen. Het gaat hier grofweg over drie doelgroepen met een eigen uitdaging: 

  • Oekraïneopvang: De nieuwigheid van de Oekraïneopvang is er na ruim 2 jaar wel af. Het hoge ‘wir schaffen das’-gehalte van toen is nog niet helemaal uit de maatschappij verdwenen, maar nu het verblijf van Oekraïners langer lijkt te duren dan in eerste instantie verwacht, zullen gemeenten uit de eerste crisisstand moeten komen en zal er worden gezocht naar structurelere oplossingen. Beveiligingsbedrijven die deze opvang in crisistijd met de gemeente verzorgden, krijgen in toenemende mate te maken psychosociale problematiek waar ze niet voor zijn toegerust.
     
  • Statushouders: hebben voornamelijk te maken met een chronisch tekort aan woningen. Wie niet zou je zeggen, maar in het geval van statushouders knelt het voornamelijk door een mismatch tussen vraag en aanbod. Grofweg 40% van de statushouders zijn alleenstaande mannen. Voor hen heb je studio’s en eenpersoonsappartementen nodig, maar het aanbod in dorpen bestaat voornamelijk uit een- en meergezinswoningen. In de steden heb je dit aanbod vaker wel, maar de verdeling van statushouders tussen dorpen en steden is er niet naar.
     
  • Asielopvang: Dit is de heetste aardappel van het moment. De druk op gemeenten wordt steeds groter en het COA is op zoek naar locaties met een capaciteit van minstens 300 bedden. Is de locatie kleiner, dan zal het COA deze niet willen beheren. Een kleinere locatie aanbieden mag wel, maar dan ben je als gemeente zelf aan de bal, en daar wordt het spannend, maar ook interessant!