Zorgverzekeraars moeten strikter toezien op wachttijden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maant zorgverzekeraars tot striktere handhaving van de wachttijdnormen, conform de Treeknormen. Uit recente evaluaties is gebleken dat er significante tekortkomingen bestaan in de naleving van deze normen door alle grote zorgverzekeraars, met specifieke aandacht voor CZ en Menzis. De NZa verlangt dat deze verzekeraars binnen zes maanden aanzienlijke verbeteringen doorvoeren, met als dreiging openbaarmaking bij in gebreke blijven. Het is cruciaal dat verbeteringen zich richten op het monitoren van de balans tussen zorgvraag en -aanbod en het ondernemen van actie tegen langdurige wachttijden. Deze ontwikkeling onderstreept het belang van effectieve zorgcontractering om de tijdigheid van zorgverlening te waarborgen, tevens rekening houdend met de uitdagingen omtrent personeelstekorten en complexiteiten bij het verwijzen naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Bekijk hier de brief aan Zorgverzekeraars Nederland