Seminars Tijd voor een nieuwe tijd

Enkele weken geleden publiceerden wij de nieuwe Rijnconsult Business Review, ‘Tijd voor een nieuwe tijd’. Om een vervolg te geven aan de dialoog over de nieuwe tijd organiseren wij in het voorjaar 8 seminars voor ons netwerk. Op 8 vrijdagochtenden, inclusief ontbijt, dagen wij u en onszelf uit om een volgende stap te zetten.

Onderstaand vindt u een toelichting op de seminars en de praktische informatie. Wij kijken ernaar uit om u op één of meer bijeenkomsten te ontmoeten.

Wegens groot succes organiseren wij een aantal van de seminars nogmaals, meer info op deze pagina!

Thema’s seminars ’Tijd voor een nieuwe tijd’

Organiseren 21ste eeuw

Organiseren in de 21ste eeuw - 10 maart en 23 juni

Heeft de klassieke manier van hiërarchisch organiseren nog toekomst? Zijn we beter af met een holocratische benadering, zelfsturing, de bedoeling, netwerkorganisatie, Semco? Werken 20ste eeuwse oplossingen zoals KPI’s, beoordelingscycli, managers, business units nog steeds? Of moeten we op zoek naar alternatieven? Worden we allemaal jobhopper of free lancer, zoals inmiddels ruim 35% van de Amerikanen? Of ... is er nog geen beter antwoord dan de klassieke organisatie? Wat is zin en onzin? Hoe transformeer je? In deze bijeenkomst zetten we de nieuwste inzichten op een rij en gaan we in de op de vraag: 'Hoe pas ik het toe in mijn organisatie?'.

Omdat dit seminar een groot succes was hebben wij besloten deze sessie nogmaals te organiseren op 23 juni. Klik hier om u aan te melden voor deze sessie van 23 juni. 

Leiderschap in netwerken - 17 maart

In deze nieuwe tijd worden netwerken op lokaal en regionaal niveau steeds belangrijker. De samenhang en vervlechting tussen organisaties wordt steeds groter. In deze dynamische context is stevig leiderschap en een andere manier van aansturing nodig. Aansturing die niet gericht is op eigen organisatiebelang maar op het belang van het geheel. Van het totale ‘eco-systeem’ dat een netwerk vormt. Maar hoe ziet dat leiderschap er dan uit en wat komt hierbij kijken? Wat betekent het om leiderschap in het netwerk te vervullen voor de (netwerk)leider zelf en wat levert het de organisatie op? Deze vragen verkennen we met elkaar in een interactieve workshop. Gezamenlijk geven we betekenis aan het begrip ‘netwerkleiderschap’ en maken we een vertaalslag naar uw eigen situatie. Twee vooraanstaande sprekers en ervaren professionals op het gebied van samenwerken in netwerken nemen u mee in hun ervaringen en inzichten. Waarna we in afwisselende setting en vorm met elkaar in gesprek gaan.

Future skills

Future skills: het nieuwe leren in organisaties - 31 maart

Bent u als organisatie klaar voor 2020? Zijn uw medewerkers klaar? Welke eisen worden in de toekomst gesteld aan mensen in organisaties? Het klassieke leren in trainingen volstaat niet meer en heeft een laag rendement van 10%. Leren van het dagelijkse werk is veel rendabeler, maar gaat niet vanzelf en vraagt om een nieuwe aanpak. Wat kun je daar als management aan doen zonder te veel in de weg te gaan lopen? Hoe stimuleer je een lerende organisatie? In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag. We hebben twee organisatie die hun eigen praktijk van leren & ontwikkelen inbrengen en uiteraard brengen wij als Rijnconsult onze eigen ervaring ook in. En neem vooral uw eigen organisatie ontwikkelvraagstuk mee naar deze workshop.

Als voorbereiding op dit seminar, kunt u online het webinar bekijken dat op 22 maart heeft plaatsgevonden: https://www.youtube.com/watch?v=U25TagoRNg0&feature=youtu.be  
 

Toezichthouders in een netwerksamenleving - 7 april

De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de toezichthouders bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het oude model van de blanke oude man die op weg naar de vergadering de envelop met stukken openscheurt, is al verlaten. Maar wij denken dat er nog meer transformaties aankomen: meer diversiteit in de boardroom, druk vanuit de samenleving om verantwoording en betrokkenheid van alle stakeholders en bovendien verandert het toezicht houden zelf. Organisaties gaan steeds meer acteren in netwerken en zetten de koers op co-creatie met de omgeving. Wat betekent dat voor de toezichthouder? In deze bijeenkomst gaan we in samenwerking met Tiny Rieken (www.riekenoomen.nl), Reinout Wissenburg (http://www.stichtingblikverruimers.nl)  en Ugur Pekdemir (www.tannet.nl) met u in dialoog over deze ontwikkelingen. Dat levert u een nieuwe koers op voor de samenstelling en werking van uw RvT of RvC.

Meetbare resultaten in ketensamenwerking - 21 april

Het is weer de tijd dat de ganzen nKetensamenwerkingaar het zuiden trekken. Dat houden ze alleen vol door in een keten samen te werken. Dit levert, zo hebben biologen berekend, een voordeel van 70% in energie op. Uit ons onderzoek en advisering over ketensamenwerking zien wij dezelfde voordelen in geld, maar zeker ook in kwaliteit en resultaat. Het concept kan op veel terreinen worden toegepast.  In deze bijeenkomst gaan we in op de voorbeelden van samenwerking bij de bouw en renovatie van woningen, bij de integratie van statushouders en bij ketens in de agrifood. U gaat weg met de laatste inzichten over de achterliggende principes, wat te  doen om ketensamenwerking succesvol te laten zijn en wat goede instrumenten zijn om de resultaten van
ketensamenwerking ook zichtbaar te maken. 

The Silicon Valley Experience - 12 meiSilicon Valley

Silicon Valley – een kleine regio ten zuiden van San Francisco is verantwoordelijk voor veel innovatie en disruptie in bedrijven en samenleving. Binnen een aantal v ierkante kilometers vind je er bedrijven als Uber, Google, Apple, Tesla en duizenden start-ups. Inclusief dat nu nog kleine bedrijfje waarvan u de app vermoedelijk volgend jaar elke dag gebruikt, maar waar nu nog niemand van heeft gehoord. Wat is het geheim van die regio? Hoe word je zo innovatief? Hoe hebben ze dat georganiseerd? Welke technologische trends komen er snel aan? Wat gaan die betekenen voor uw organisatie? Rijnconsult heeft zich onlangs zeven dagen ondergedompeld in deze wereld en vele indrukken en lessen meegenomen. Die delen wij graag met u in een inspirerende bijeenkomst, die geheel in Valley-stijl zal worden gehouden (wat dat is, komt u achter door erbij te zijn).

Wendbare organisatie

Hoe word je een wendbare organisatie? - 19 mei

‘Om te kunnen overleven in een dynamische omgeving is het voor organisaties noodzakelijk om hun wendbaarheid te vergroten.’ Tijdens de bijeenkomst gaan we verkennen in hoeverre dit statement op uw organisatie van toepassing is. Heeft u te maken met een dynamische omgeving? En wat zijn de bronnen van dynamiek? Als de omgeving zo dynamisch is dat voorspellen onmogelijk is, wordt het tijd om hiervoor te organiseren. Niet meer in de glazen bol kijken, maar zorgen dat je elke nieuwe ontwikkeling aankan. Door een organisatiestructuur in te richten die het mogelijk maakt om te reageren zonder te reorganiseren. Door informatie moeiteloos door de organisatie te laten stromen. En door niet meer te denken aan organisaties in termen van medewerkers, maar in termen van werk dat gedaan moet worden. Aan de hand van inspirerende en verrassende voorbeelden gaan we met elkaar verkennen op welke manier uw organisatie deze principes toe kan passen.  

 

Wicked problems in de samenleving - 16 juni

Wicked problems

Voor sommige maatschappelijke problemen voelt geen organisatie zich verantwoordelijk of is er geen sluitende aanpak voorhanden. Het zijn complexe vraagstukken waar overheidsbeleid beperkt invloed heeft, er meestal weinig tot geen geld te verdienen is, het ene vraagstuk aan het andere verbonden is en waar veel mensen een mening over hebben: wicked problems. CO2 uitstoot, eenzaamheid, obesitas, terrorisme, het zijn maar een paar voorbeelden. Het is per definitie een krachtinspanning van meerdere organisaties en mensen. Samenwerking dus.Zingt er een wicked problem door uw hoofd, maar geen idee hoe je dat moet aanpakken? We bespreken de uitdagingen en we delen leidende principes om te komen tot een concrete aanpak. U gaat naar huis met een op uw wicked problem toegesneden veranderstrategie en tips voor een succesvolle implementatie.

>> bekijk ook onze video over wicked problems

Organiseren in de 21ste eeuw - 23 juni  (TWEEDE RONDE)

Heeft de klassieke manier van hiërarchisch organiseren nog toekomst? Zijn we beter af met een holocratische benadering, zelfsturing, de bedoeling, netwerkorganisatie, Semco? Werken 20ste eeuwse oplossingen zoals KPI’s, beoordelingscycli, managers, business units nog steeds? Of moeten we op zoek naar alternatieven? Worden we allemaal jobhopper of free lancer, zoals inmiddels ruim 35% van de Amerikanen? Of ... is er nog geen beter antwoord dan de klassieke organisatie? Wat is zin en onzin? Hoe transformeer je? In deze bijeenkomst zetten we de nieuwste inzichten op een rij en gaan we in de op de vraag: 'Hoe pas ik het toe in mijn organisatie?'. Klik hier om u aan te melden voor deze sessie van 23 juni. 

Future skills: het nieuwe leren in organisaties - (TWEEDE RONDE) nieuwe datum volgt z.s.m. 

Bent u als organisatie klaar voor 2020? Zijn uw medewerkers klaar? Welke eisen worden in de toekomst gesteld aan mensen in organisaties? Het klassieke leren in trainingen volstaat niet meer en heeft een laag rendement van 10%. Leren van het dagelijkse werk is veel rendabeler, maar gaat niet vanzelf en vraagt om een nieuwe aanpak. Wat kun je daar als management aan doen zonder te veel in de weg te gaan lopen? Hoe stimuleer je een lerende organisatie? In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag. We hebben twee organisatie die hun eigen praktijk van leren & ontwikkelen inbrengen en uiteraard brengen wij als Rijnconsult onze eigen ervaring ook in. En neem vooral uw eigen organisatie ontwikkelvraagstuk mee naar deze workshop. Klik hier om u aan te geven dat u interesse heeft in de nieuwe datum van deze sessie.

Als voorbereiding op dit seminar, kunt u online het webinar bekijken dat op 22 maart heeft plaatsgevonden: https://www.youtube.com/watch?v=U25TagoRNg0&feature=youtu.be 

Praktisch

De bijeenkomsten zijn alle op vrijdagochtend, starten om 8:30 uur met ontbijt en eindigen om 12:30 uur, waarna u desgewenst gebruik kunt maken van een lunch. De locatie is in de omgeving van Houten en kan per seminar verschillen. De bijeenkomsten worden begeleid door adviseurs van Rijnconsult en op onderdelen worden sprekers uitgenodigd die praktijkvoorbeelden inbrengen.

Inschrijven kan middels het aanklikken en invullen van het aanmeldformulier.

De kosten bedragen € 125,- exclusief btw per bijeenkomst. Indien u alle bijeenkomsten wilt bijwonen, zijn de kosten in totaal € 695,- exclusief btw. De inschrijving is bij verhindering over te dragen aan een collega uit uw organisatie. U kunt ook als organisatie deelnemen en naar de verschillende bijeenkomsten met verschillende collega’s komen. Kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst. 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martina Petrus, tel. 030 - 29 84 250 of martina.petrus@rijnconsult.nl.

We kijken uit naar uw komst.


Enkele reacties van klanten: 

'De inhoud van de presentatie was sterk. Dit werd benadrukt door de ruimte die werd gegeven aan het ‘tegendenken’, het relativeren van de modellen en bijbehorende ervaringen. Het is lastig om heel kort samen te vatten, maar in het modernere denken over de inrichting en aansturing van de organisatie wordt meer ruimte gegeven aan de psychologische aspecten. Dat werd in jullie verhaal duidelijk zichtbaar. Wat drijft mensen. Sturen op waar ze goed in zijn. Als volwassenen aanspreken.'

'Een interessante, inspirerende lezing, met beide benen op de grond, in een prettige omgeving met gedreven en betrokken mensen.'

'In vogelvlucht een overzicht van de diverse organiseerprincipes. Genuanceerd gebracht met dialoog. Zeer waardevol om positief kritisch toe te kunnen passen in eigen organisatie.'

'Dankzij de diverse achtergronden van de deelnemers, ontstonden er boeiende gesprekken en zorgen de inzichten vanuit andere sectoren voor inspiratie. Ook de ruimte om te netwerken was erg zinvol'