Veranderen vraagt om structuur en discipline

Het management van Waterschap Rijn en IJssel realiseerde zich in 2014 dat de organisatie zich moet gaan aanpassen aan de andere eisen die de omgeving aan ons stelt. Op basis van een Watervisie, een inhoudelijk koersdocument, is er een proces gestart waarin in met bestuur en medewerkers in dialoog is gegaan over wat er dan moest veranderen. Dat leidde tot een ‘praatstuk’, waarin als centrale opgave is geformuleerd: in co-creatie meerwaarde leveren als waterschap. Dat hebben we uitgewerkt in een aantal aspecten. 

Download het artikel Veranderen vraagt om structuur en discipline

Voor de andere artikelen uit de Rijnconsult Business Review Leren en ontwikkelen of om een fysiek exemplaar te bestellen

Klik hier

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes